Annonser i Österbottniska Posten i februari 1895

———————————

hugade
Entreprenörer

till kännedom meddelas, att bräd-
fodringen af stadens spruthus öf-
verlåtes till den minst fordrande
att värkställas under instundande
sommar. Byggnadens längd är
25 m, bredd 5,44 m och höjd
5,4 m. Anbud kunna göras fö-
re utgången af mars månad hos
Drätselkammaren å dess samman-
träden, där äfven närmare upp-
lysning om arbetets beskaffenhet er-
hålles. Nykarleby den 15 februari
1895.

Drätselkammaren.

februari 1895.

 ———————————

De
som äro villiga släpa
stock åt mig underrät-
tas att släpningen för-
siggår första tisdag
och onsdag.

J. W. Nessler.

 
Österbottniska Posten februari 1895.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Spruthuset och på den sidan finns ritning.
J. W. Nessler av Einar Hedström.
Stockarna skulle förmodligen släpas till Haralds såg som Nessler var delägare i.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-06/HK.)