— ”Svenska folkbildningens vänner” är namnet på en ny förening, som bildats i Nykarleby.
     Föreningens ändamål är höjande av folkbildningen i Nykarleby och omnejd genom föranstaltande av lättfattliga föredrag och samkväm med underhållande och förädlande program. Föreningen vill understöda traktens ungdoms- och nykterhetsföreningar jämte andra föreningar med kulturelt syfte i deras strävanden och vid behov ställa föredragare till deras förfogande. Den vill förmedla anskaffandet av vandringsbibliotek och i övrigt, värka för åstadkommande av bibliotek och läsesalar i bygderna samt befordra folkhögskolans sak och särskilt mellersta Österbottens vandrande folkhögskola för att få dess värksamhet förlagd även till ifrågavarande trakter. (Ö. P.)Västra Finland nr 22 den 23 februari 1909.


Läs mer:
Föreningsväsen i Uppslagsverket Finland.
Originalet på Digi - Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-10-301, rev. 2016-10-30 .)