Utdrag ur kommunaltaxeringen 1911 sorterad enligt yrke, efternamn och inkomsstorlek.[Yrke]


Aina Rönnings Pappershandel

1,200
Aktiebolaget Bocks ölförsäljning 3,600
Firma J. W. Nessler 3,600
Holländer & C:o 4,000
Josef Herlers Bokhandel 3,000
Nykarleby Aktiebank 51,800
Nykarleby Arbetarförening 800
Nykarleby Hvitvaruafär 1,400
Nykarleby Utminuteringsbolag 38,000
Wasa Aktiebank 19,000

agent

A.

Forsberg

800
ackuschörskan [barnmorskan] Terese Boxström 800
apotekare Gustaf Roos 16,000
arbetar Emil Hägglöf 800
arbetar Anders Jakobsson 1,000
arbetar Joh. Nylund 800
arbetar August Rönnlund 800
assessorskan Alexandra Lindbohms sterbhus 5,200
bagar Otto Sundell 1,200
bagerska Lovisa Sigfrids 1,400
bankdirektör Anton Damstén 6,200
bankdirektör Georg Lönneström 1,400
bankdirektör Georg Lönneström 8,200
banvakt R. P. Ikäheimonen 800
bokhållar Ivar Holstius 1,000
bokhållar Ivar Kisor 1,600
bokhållar M. Zachris 2,600
borgmästar Oscar Calamnius 6,000
brandvakt Anders Johansson Kauhajärvi 800
brandvakt Jakob Nilsson 1,000
brandvakt Erik Nordlund 1,000
bryggeriägar Alfred Herler 3,200
byggmästar Karl Björklund 2,600
direktor Gustaf Hedström 8,800
doktorinnan Ina Backmansson 2,200
emigrant Joel Höglund 800
fabrikör August Jakobsson 3,800
folkhögskoleföreståndar Einar Hedström 3,000
folkskollärar M. W. Frostes barn 800
forman Oskar Häggblom 3,600
fru Alf. Dyhrs arfvingar 1,000
fru Nanna Grundfeldt 2,600
fru May Grönberg 1,600
fru Ina Järnefelt 1,600
fru Anna Pettersson 800
fru Selma Salin 1,000
fru Hanna Sarlin 800
fru Sofia Sundström 4,200
fru Sofia Ylönen 1,000
fru Fredrika Öhman 2,400
fröken Fanny Ahlbäck 1,800
fröken Hulda Ahlström 1,200
fröken Josefine Bergh 1,200
fröken Elin Boström 800
fröken Maria Castrén 1,800
fröken Hilma Grundfeldt 5,000
fröken Thyra Grundfeldt 5,000
fröken Maria Holstius 800
fröken Anna Källman 2,000
fröken Gisela Liljebäck 1,600
fröken Emilia Lybeck 7,000
fröken Anna Nordqvist 4,000
fröken Helmi Nylund 800
fröken Matilda Nylund 2,000
fröken Eva Roos 1,800
fröken Emmi Schalin 1,000
fröken Thyra Strömberg 1,000
fröken Lydia Sundström 3,000
fröken Hanna Wenman 1,200
fröken Rosa Öhman 800
fröknar Alina o. Sigrid Lybeck 1,800
garfvar Erik Eriksson 1,000
guldsmed J. Kantola 1,600
gårdsägar Axel Backlund 1,800
gårdsägar J. G. Birck 1,200
gårdsägar Henrik Björklund 1,000
gårdsägar Anders Blomqvist 3,000
gårdsägar Herman Hermansson 2,000
gårdsägar Axel Hästö 1,200
gårdsägar Herman Jakobsson 2,800
gårdsägar Joh. Johansson 1,200
gårdsägar Johannes Mattsson 1,600
gårdsägar Matts Mattsson 1,400
gårdsägar Anders Mattsson 1,000
gårdsägar Anders Nordqvist 800
gårdsägar Jakob Smeds 1,000
gårdsägar Karl Wik 1,200
gårdsägarhustru Lisa Markkula 800
handlande August Casén 7,800
handlande Wilhelm Fagerholm 6,400
handlande Karl Granberg 4,200
handlande H. Halme 4,400
handlande Axel Herler 8,400
handlande J. P. Holmström 2,800
handlande Reinhold Holmström 2,400
handlande Viktor Holmström 2,000
handlande Gustaf Häggblom 2,000
handlande Axel Kisor 8,000
handlande S. A. Liljeqvist 2,000
handlande Artur Mattsson 4,000
handlande Joel Nordling 4,600
handlande Wilhelm Siegfrids 5,200
handlande Joh. Öhrling 1,400
ingeniör Paul Nessler 3,000
inspektor Frans Gästrin 1,800
kommissionslantmätar Thure Heikel 1,000
konduktör Joel Ahlström 2,000
konsulinnan Pauline Grundfeldt 40,000
kosthållerskan Johanna Rosenback 800
källarmästar Th. Berglund 1,000
lektor Alarik Fougstedt 2,600
lektor K. J. Hagfors 13,000
lektor Iivari E. Koskimies 5,600
lektor A. F. Mennander 6,400
lektorskan Rosa Backman 3,200
lokomotivförar Joh. Johnson 2,000
lokomotivförar Edvard Widell 2,000
lots Nils Rank 800
lots Johan Wik 800
lots Herman Sämskar 1,200
mekaniker Karl Granroth 1,200
målar Karl Grönlund 800
målar Emil Sundell 1,200
normalskollärar Alexander Björklund 4,800
plåtslagar Edvard Sjöblom 1,000
poliskonstapel August Johansson 1,600
poliskonstapel Alfred Lund 1,000
postförar Johan Karlsson 1,000
postförvaltar Wilhelm Heurlin 5,400
postiljon Herman Häggström 2,000
postiljon E. Kytölä 1,200
prostinnan Sofia Schalin 1,200
provinsialläkare Nils Durchman 8,600
rådman J. A. Lybecks arfvingar 1,400
rådman Carl Nylund 3,000
rådman Carl Nylunds barn 1,000
rådman C. F. Öhrling 4,800
sjöman Wilhelm Andersson 1,600
sjöman Gustaf Boman 1,400
sjöman Gustaf Hellstrand 800
sjöman J. Anders Hellstrand 800
sjöman Edvard Hellstrands arfvingar 1,000
sjöman Johan Holmström 1,000
sjöman Wilhelm Jakobsson 1,600
sjöman Johan Jansson 800
sjöman Alexander Johansson 1,000
sjöman Anders Mattsson 1,000
sjöman Carl Olson 800
skogsvakt Matts Nyberg 1,200
skomakar W. Blomqvist 1,000
skomakar Johan Källström 1,000
skomakar Anders Skog 800
skomakar Paul Skog 3,600
skräddar Hugo Eriksson 2,000
skräddar Joel Finnström 2,400
slaktar Anders Nyman 2,400
smed Johan Karlsson 800
smed Kr. Koppelomäki 800
snickar Richard Salminen 1,000
snickar Edvard Björklund 1,200
snickar Johan Eriksson 1,000
snickar Johan Holmqvist 1,400
snickar Anders Liljeqvist 1,000
snickar Uno Sarlin 1,200
snickar Karl Wikman 1,000
stadsfiskal A. M. Gyllenberg 2,000
stadsläkare Gustaf Ahlström 11,200
stationskarlen Wilhelm Hägglund 1,000
sättaren Olof Högbom 800
telegrafchef Simon Myntti 3,000
timmerman Joh. Holländer 800
timmerman Petter Holländer 800
timmerman Fredrik Liljeström 1,000
timmerman Elias Wiik 1,600
timmerman Gustaf Wik 1,000
trädgårdsmästar Karl Bergman 1,200
trädgårdsmästar Axel Thunberg 800
tullförvaltar L. Nilsdorff 6,000
tulluppsyningsman Wilhelm Jakobsson 2,000
tullvaktmästar Helge Granlund 1,000
tullvaktmästar Johan Gustafsson 2,000
tullvaktmästar August Jakobsson 1,400
tullvaktmästar Axel Löfsten 1,200
tullvaktmästar Ossian Sund 2,400
urmakar Isak Blomström 800
urmakar A. J. Blomström 1,400
urmakar Karl Pelander 1,000
vaktmästar Joh. Österlund 1,400
verkmästar Elis Johansson 1,800
veterinärläkare K. Laurell 3,800
vicehäradshöfding P. W. Lybecks sterbhus 10,000
väktar Emil Nordling 1,800
änkan Amanda Jakobsson 6,200
änkefru Maria Ahlstedt 800
överlärar K. F. Spolander 8,200[Efternamn]


Aina Rönnings
Pappershandel

1200
Aktiebolaget Bocks ölförsäljning 3600
Firma J. W. Nessler 3600
Josef Herlers Bokhandel 3000
Holländer & C:o 4000
Nykarleby Aktiebank 51800
Nykarleby Arbetarförening 800
Nykarleby Utminuteringsbolag 38000
Nykarleby Hvitvaruafär 1400
Wasa Aktiebank 19000

Ahlbäck

Fanny

fröken

1800
Ahlstedt Maria änkefru 800
Ahlström Gustaf stadsläkare 11200
Ahlström Joel konduktör 2000
Ahlström Hulda fröken 1200
Andersson Wilhelm sjöman 1600
Backlund Axel gårdsägar 1800
Backman Rosa lektorskan 3200
Backmansson Ina doktorinnan 2200
Bergh Josefine fröken 1200
Berglund Th. källarmästar 1000
Bergman Karl trädgårdsmästar 1200
Birck J. G. gårdsägar 1200
Björklund Alexander normalskollärar 4800
Björklund Karl byggmästar 2600
Björklund Edvard snickar 1200
Björklund Henrik gårdsägar 1000
Blomqvist Anders gårdsägar 3000
Blomqvist W. skomakar 1000
Blomström Isak urmakar 800
Blomström A. J. urmakar 1400
Boman Gustaf sjöman 1400
Boström Elin fröken 800
Boxström Terese ackuschörskan [barnmorskan] 800
Calamnius Oscar borgmästar 6000
Casén August handlande 7800
Castrén Maria fröken 1800
Damstén Anton bankdirektör 6200
Durchman Nils provinsialläkare 8600
Dyhrs arfvingar Alf. fru 1000
Eriksson Hugo skräddar 2000
Eriksson Erik garfvar 1000
Eriksson Johan snickar 1000
Fagerholm Wilhelm handlande 6400
Finnström Joel skräddar 2400
Forsberg A. agent 800
Fougstedt Alarik lektor 2600
Frostes barn M. W. folkskollärar 800
Granberg Karl handlande 4200
Granlund Helge tullvaktmästar 1000
Granroth Karl mekaniker 1200
Grundfeldt Pauline konsulinnan 40000
Grundfeldt Hilma fröken 5000
Grundfeldt Thyra fröken 5000
Grundfeldt Nanna fru 2600
Grönberg May fru 1600
Grönlund Karl målar 800
Gustafsson Johan tullvaktmästar 2000
Gyllenberg A. M. stadsfiskal 2000
Gästrin Frans inspektor 1800
Hagfors K. J. lektor 13000
Halme H. handlande 4400
Hedström Gustaf direktor 8800
Hedström Einar folkhögskoleföreståndar 3000
Heikel Thure kommissionslantmätar 1000
Hellstrand Gustaf sjöman 800
Hellstrand J. Anders sjöman 800
Hellstrands arfvingar Edvard sjöman 1000
Herler Axel handlande 8400
Herler Alfred bryggeriägar 3200
Hermansson Herman gårdsägar 2000
Heurlin Wilhelm postförvaltar 5400
Holländer Joh. timmerman 800
Holländer Petter timmerman 800
Holmqvist Johan snickar 1400
Holmström J. P. handlande 2800
Holmström Reinhold handlande 2400
Holmström Viktor handlande 2000
Holmström Johan sjöman 1000
Holstius Maria fröken 800
Holstius Ivar bokhållar 1000
Häggblom Oskar forman 3600
Häggblom Gustaf handlande 2000
Hägglund Wilhelm stationskarlen 1000
Hägglöf Emil arbetar 800
Häggström Herman postiljon 2000
Hästö Axel gårdsägar 1200
Högbom Olof sättaren 800
Höglund Joel emigrant 800
Ikäheimonen R. P. banvakt 800
Jakobsson Amanda änkan 6200
Jakobsson August fabrikör 3800
Jakobsson Herman gårdsägar 2800
Jakobsson Wilhelm tulluppsyningsman 2000
Jakobsson Wilhelm sjöman 1600
Jakobsson August tullvaktmästar 1400
Jakobsson Anders arbetar 1000
Jansson Johan sjöman 800
Johansson Elis verkmästar 1800
Johansson August poliskonstapel 1600
Johansson Joh. gårdsägar 1200
Johansson Alexander sjöman 1000
Johansson Kauhajärvi Anders brandvakt 800
Johnson Joh. lokomotivförar 2000
Järnefelt Ina fru 1600
Kantola J. guldsmed 1600
Karlsson Johan smed 800
Karlsson Johan postförar 1000
Kisor Axel handlande 8000
Kisor Ivar bokhållar 1600
Koppelomäki Kr. smed 800
Koskimies Iivari E. lektor 5600
Kytölä E. postiljon 1200
Källman Anna fröken 2000
Källström Johan skomakar 1000
Laurell K. veterinärläkare 3800
Liljebäck Gisela fröken 1600
Liljeqvist S. A. handlande 2000
Liljeqvist Anders snickar 1000
Liljeström Fredrik timmerman 1000
Lindbohms sterbhus Alexandra assessorskan 5200
Lund Alfred poliskonstapel 1000
Lybeck Emilia fröken 7000
Lybeck Alina o. Sigrid fröknar 1800
Lybecks sterbhus P. W. vicehäradshöfding 10000
Lybecks arfvingar J. A. rådman 1400
Löfsten Axel tullvaktmästar 1200
Lönneström Georg bankdirektör 8200
Lönneström Georg bankdirektör 1400
Markkula Lisa gårdsägarhustru 800
Mattsson Artur handlande 4000
Mattsson Johannes gårdsägar 1600
Mattsson Matts gårdsägar 1400
Mattsson Anders gårdsägar 1000
Mattsson Anders sjöman 1000
Mennander A. F. lektor 6400
Myntti Simon telegrafchef 3000
Nessler Paul ingeniör 3000
Nilsdorff L. tullförvaltar 6000
Nilsson Jakob brandvakt 1000
Nordling Joel handlande 4600
Nordling Emil väktar 1800
Nordlund Erik brandvakt 1000
Nordqvist Anders gårdsägar 800
Nordqvist Anna fröken 4000
Nyberg Matts skogsvakt 1200
Nylund Joh. arbetar 800
Nylund Helmi fröken 800
Nylund Carl rådman 3000
Nylund Matilda fröken 2000
Nylunds barn Carl rådman 1000
Nyman Anders slaktar 2400
Olson Carl sjöman 800
Pelander Karl urmakar 1000
Pettersson Anna fru 800
Rank Nils lots 800
Roos Gustaf apotekare 16000
Roos Eva fröken 1800
Rosenback Johanna kosthållerskan 800
Rönnlund August arbetar 800
Salin Selma fru 1000
Salminen Richard snickar 1000
Sarlin Hanna fru 800
Sarlin Uno snickar 1200
Schalin Sofia prostinnan 1200
Schalin Emmi fröken 1000
Siegfrids Wilhelm handlande 5200
Sigfrids Lovisa bagerska 1400
Sjöblom Edvard plåtslagar 1000
Skog Anders skomakar 800
Skog Paul skomakar 3600
Smeds Jakob gårdsägar 1000
Spolander K. F. överlärar 8200
Strömberg Thyra fröken 1000
Sund Ossian tullvaktmästar 2400
Sundell Otto bagar 1200
Sundell Emil målar 1200
Sundström Sofia fru 4200
Sundström Lydia fröken 3000
Sämskar Herman lotsen 1200
Thunberg Axel trädgårdsmästar 800
Wenman Hanna fröken 1200
Widell Edvard lokomotivförar 2000
Wiik Elias timmerman 1600
Wik Johan lots 800
Wik Karl gårdsägar 1200
Wik Gustaf timmerman 1000
Wikman Karl snickar 1000
Ylönen Sofia fru 1000
Zachris M. bokhållar 2600
Öhman Rosa fröken 800
Öhman Fredrika fru 2400
Öhrling C. F. rådman 4800
Öhrling Joh. handlande 1400
Österlund Joh. vaktmästar 1400[Inkomst]

Nykarleby Aktiebank 51800
Nykarleby utminuteringsbolag 38000
Wasa Aktiebank 19000
Holländer & C:o 4000
Aktiebolaget Bocks ölförsäljning 3600
Firma J. W. Nessler 3600
Josef Herlers Bokhandel 3000
Nykarleby Hvitvaruafär 1400
Aina Rönnings Pappershandel 1200
Nykarleby Arbetarförening 800
   
Grundfeldt Pauline konsulinnan 40000
Roos Gustaf apotekare 16000
Hagfors K. J. lektor 13000
Ahlström Gustaf stadsläkare 11200
Lybecks sterbhus P. W. vicehäradshöfding 10000
Hedström Gustaf direktor 8800
Durchman Nils provinsialläkare 8600
Herler Axel handlande 8400
Lönneström Georg bankdirektör 8200
Spolander K. F. överlärar 8200
Kisor Axel handlande 8000
Casén August handlande 7800
Lybeck Emilia fröken 7000
Fagerholm Wilhelm handlande 6400
Mennander A. F. lektor 6400
Damstén Anton bankdirektör 6200
Jakobsson Amanda änkan 6200
Calamnius Oscar borgmästar 6000
Nilsdorff L. tullförvaltar 6000
Koskimies Iivari E. lektor 5600
Heurlin Wilhelm postförvaltar 5400
Lindbohms sterbhus Alexandra assessorskan 5200
Siegfrids Wilhelm handlande 5200
Grundfeldt Hilma fröken 5000
Grundfeldt Thyra fröken 5000
Björklund Alexander normalskollärar 4800
Öhrling C. F. rådman 4800
Nordling Joel handlande 4600
Halme H. handlande 4400
Granberg Karl handlande 4200
Sundström Sofia fru 4200
Mattsson Artur handlande 4000
Nordqvist Anna fröken 4000
Jakobsson August fabrikör 3800
Laurell K. veterinärläkare 3800
Häggblom Oskar forman 3600
Skog Paul skomakar 3600
Backman Rosa lektorskan 3200
Herler Alfred bryggeriägar 3200
Blomqvist Anders gårdsägar 3000
Hedström Einar folkhögskoleföreståndar 3000
Myntti Simon telegrafchef 3000
Nessler Paul ingeniör 3000
Nylund Carl rådman 3000
Sundström Lydia fröken 3000
Holmström J. P. handlande 2800
Jakobsson Herman gårdsägar 2800
Björklund Karl byggmästar 2600
Fougstedt Alarik lektor 2600
Grundfeldt Nanna fru 2600
Zachris M. bokhållar 2600
Finnström Joel skräddar 2400
Holmström Reinhold handlande 2400
Nyman Anders slaktar 2400
Sund Ossian tullvaktmästar 2400
Öhman Fredrika fru 2400
Backmansson Ina doktorinnan 2200
Ahlström Joel konduktör 2000
Eriksson Hugo skräddar 2000
Gustafsson Johan tullvaktmästar 2000
Gyllenberg A. M. stadsfiskal 2000
Hermansson Herman gårdsägar 2000
Holmström Viktor handlande 2000
Häggblom Gustaf handlande 2000
Häggström Herman postiljon 2000
Jakobsson Wilhelm tulluppsyningsman 2000
Johnson Joh. lokomotivförar 2000
Källman Anna fröken 2000
Liljeqvist S. A. handlande 2000
Nylund Matilda fröken 2000
Widell Edvard lokomotivförar 2000
Ahlbäck Fanny fröken 1800
Backlund Axel gårdsägar 1800
Castrén Maria fröken 1800
Gästrin Frans inspektor 1800
Johansson Elis verkmästar 1800
Lybeck Alina o. Sigrid fröknar 1800
Nordling Emil väktar 1800
Roos Eva fröken 1800
Andersson Wilhelm sjöman 1600
Grönberg May fru 1600
Jakobsson Wilhelm sjöman 1600
Johansson August poliskonstapel 1600
Järnefelt Ina fru 1600
Kantola J. guldsmed 1600
Kisor Ivar bokhållar 1600
Liljebäck Gisela fröken 1600
Mattsson Johannes gårdsägar 1600
Wiik Elias timmerman 1600
Blomström A. J. urmakar 1400
Boman Gustaf sjöman 1400
Holmqvist Johan snickar 1400
Jakobsson August tullvaktmästar 1400
Lybecks arfvingar J. A. rådman 1400
Lönneström Georg bankdirektör 1400
Mattsson Matts gårdsägar 1400
Sigfrids Lovisa bagerska 1400
Öhrling Joh. handlande 1400
Österlund Joh. vaktmästar 1400
Ahlström Hulda fröken 1200
Bergh Josefine fröken 1200
Bergman Karl trädgårdsmästar 1200
Birck J. G. gårdsägar 1200
Björklund Edvard snickar 1200
Granroth Karl mekaniker 1200
Hästö Axel gårdsägar 1200
Johansson Joh. gårdsägar 1200
Kytölä E. postiljon 1200
Löfsten Axel tullvaktmästar 1200
Nyberg Matts skogsvakt 1200
Sarlin Uno snickar 1200
Schalin Sofia prostinnan 1200
Sundell Otto bagar 1200
Sundell Emil målar 1200
Sämskar Herman lotsen 1200
Wenman Hanna fröken 1200
Wik Karl gårdsägar 1200
Berglund Th. källarmästar 1000
Björklund Henrik gårdsägar 1000
Blomqvist W. skomakar 1000
Dyhrs arfvingar Alf. fru 1000
Eriksson Erik garfvar 1000
Eriksson Johan snickar 1000
Granlund Helge tullvaktmästar 1000
Heikel Thure kommissionslantmätar 1000
Hellstrands arfvingar Edvard sjöman 1000
Holmström Johan sjöman 1000
Holstius Ivar bokhållar 1000
Hägglund Wilhelm stationskarlen 1000
Jakobsson Anders arbetar 1000
Johansson Alexander sjöman 1000
Karlsson Johan postförar 1000
Källström Johan skomakar 1000
Liljeqvist Anders snickar 1000
Liljeström Fredrik timmerman 1000
Lund Alfred poliskonstapel 1000
Mattsson Anders gårdsägar 1000
Mattsson Anders sjöman 1000
Nilsson Jakob brandvakt 1000
Nordlund Erik brandvakt 1000
Nylunds barn Carl rådman 1000
Pelander Karl urmakar 1000
Salin Selma fru 1000
Salminen Richard snickar 1000
Schalin Emmi fröken 1000
Sjöblom Edvard plåtslagar 1000
Smeds Jakob gårdsägar 1000
Strömberg Thyra fröken 1000
Wik Gustaf timmerman 1000
Wikman Karl snickar 1000
Ylönen Sofia fru 1000
Ahlstedt Maria änkefru 800
Blomström Isak urmakar 800
Boström Elin fröken 800
Boxström Terese ackuschörskan [barnmorskan] 800
Forsberg A. agent 800
Frostes barn M. W. folkskollärar 800
Grönlund Karl målar 800
Hellstrand Gustaf sjöman 800
Hellstrand J. Anders sjöman 800
Holländer Joh. timmerman 800
Holländer Petter timmerman 800
Holstius Maria fröken 800
Hägglöf Emil arbetar 800
Högbom Olof sättaren 800
Höglund Joel emigrant 800
Ikäheimonen R. P. banvakt 800
Jansson Johan sjöman 800
Johansson Kauhajärvi Anders brandvakt 800
Karlsson Johan smed 800
Koppelomäki Kr. smed 800
Markkula Lisa gårdsägarhustru 800
Nordqvist Anders gårdsägar 800
Nylund Joh. arbetar 800
Nylund Helmi fröken 800
Olson Carl sjöman 800
Pettersson Anna fru 800
Rank Nils lots 800
Rosenback Johanna kosthållerskan 800
Rönnlund August arbetar 800
Sarlin Hanna fru 800
Skog Anders skomakar 800
Thunberg Axel trädgårdsmästar 800
Wik Johan lots 800
Öhman Rosa fröken 800


Österbottniska Posten nr 5/1912.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Originaltabellen.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-21/HK-F.)