Stadsfullmäktige.

— — —

     4.  T o r g e t s  b e l y s n i n g.  Drätselkammaren hade i anledning af anhållan om uppsättande af en elektrisk lampa i hörnet af skol- och staketgatorna föreslagit, att staden skulle för torgets belysande anskaffa en luxlampa och till ofvannämnda plats flytta en af de elektriska lamporna vid torget. Stadsfullmäktige ansågo en lampa å angifna ställe vid staketgatan umbärlig, men skulle torget behöfva en bättre belysning, finge en ny elektrisk lampa där uppställas. En luxlampa ansågs nämligen alltför dyr utom att skötseln blefve kostsam.


På kopian fanns även en del av nedanstående notis. De ord som saknades har jag gissat mig till och kursiverat. XX betyder saknade ord som jag inte lyckats lista ut. Skall försöka få tag i hela notisen.

Landsorten.

     En eldsvåda på Kärrfors utbröt natten mot senaste fredag först i ben-mjöls- och tvålfabriken, en stallsbyggnad samt sågen, hvilka byggnader icke nedbrunno. Inrättningens hästar kunde med knapp nöd räddas. Elden hade uppstått vid midnattstid af orsak som tills vidare icke kunnat utredas.
     Benmjölsfabriken var försäkrad i Ryska brandförsökringsbolaget 1827 för 15,000 mk. Kvarnen var försäkrad i Finska brandstodsbolaget i landet för 7,750 mk, stall- och XXbyggnaden för 1,000 mk, magasinsbyggnaden för 2,000, benmjölsuppXX för 5,000 och öfrig lösegendom för XX mark.
     De nedbrunna anläggningarna vid Kärrfors, hvilka tillhöra handelsman Hedström, komma att omedelbart uppbyggas.Kunde inte motstå att även publicera detta:

 

— En världsresande till fots hr Fanni Gioachino från Brescia i Italien besökte i går redaktionen. Han skall vandra 60 tusen kilometer på 4 år. Han har hittills varit på väg 17 månader och därunder tillryggalagt 21 tusen kilometer. Hans resa begynte i Kairo, och har marschruten sedan varit följande: Palestina, Mindre Asien, Turkiet, Bulgarien, Serbien, Ungern, Österrike, norra Italien, Schweiz, Tyskland, Östersjöprovinserna. Från Petersburg har hr G. vandrat stora strandvägen längs finska kusten med en afstickare till Tammerfors. Han får inte arbeta och inte tigga, utan tager sig fram med försäljning af särskilda vykort, på hvilka han själf är afbildad.


När jag såg ordet ”vykort” hajade jag till och tänkte att det måste jag få tag i som illustration. Fick en träff på Google – på auktionswebbplatsen Tradera hade ett kort funnits, men eftersom auktionen var avslutad var även bilden borta. På den cachade sidan fanns dock information om att Roger Hansson, som jag träffar en gång om året vid vykortsmässan i början på november, hade lagt det högsta budet. Kontaktade honom och mindre än ett dygn senare fick jag bilder med kommentaren:


Hej Fredrik!

Du har tur – hittade det snabbt och här bifogas bilder.

Jag brukar skriva artiklar till UVF:s (Upplands Vykortsförening) medlemstidning KORT-Nytt och detta var ju ett bra uppslag till en artikel kring detta vykort – kanske det är någon som har en variant från ett annat språkområde. Denne resenär måste ha haft ett foto av sig själv som han lät trycka upp vykort ifrån med baksidor på olika språkområden som han passerade. Han kunde väl inte släpa på vykort från alla språk/länder från starten!

Hälsar
Roger

PS. Intressant uppgift om Bernadotte... Karl Johan Forsberg – i dagarna kom det en biografi om Bernadotte skriven av en bekant till mig (för länge sedan ...) Lars O Lagerqvist i Sthlm – kanske det vore bra att tipsa om detta ... Många s.k. oäkta fanns det på bygden, speciellt efter Carl den XV i Dalarna. D.S.


 


FANNI GIOACHINO
di Verolansovo Brescia Italian.

Reser omkring jorden till fots. 60.000 km. under 4 års tid.

Weltreisender zu Fuss. 60.000 Kilometer innerhalb 4 Jähren.


Österbottniska Posten nr 45, fredagen den 6 november 1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Staden får sitt första elverk. Gatubelysningen av Erik Birck.
Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby.
Berömda och mindre berömda män och kvinnor som varit och inte varit i Nykarleby.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-17/HK-F, rev. 2018-05-09 .)