Nykarleby trivialskolas
300 års jubileum

kommer att högtidlighållas måndagen den 3 februari.
    Skolan, den första lärdomsskolan i Österbotten, grundades av Per Brahe år 1640, alltså samma år som Åbo akademi. Den invigdes den 3 februari 1641. Skolan flyttades sedermera till Vasa (Gamla staden) och fortlever ännu i Vasa svenska lyceum.
    Med anledning av jubiléet kommer en minnestavla att uppsättas på den södra flygelbyggnaden vid rådhuset. På denna plats har den forna trivialskolan stått. Den var en av de få byggnader [som ännu finns kvar] som undgick stadens brand år 1858, men blev småningom förfallen, varför en ny skolbyggnad uppfördes på samma plats år 1729. Det är samma byggnad, som ännu står kvar.
    Dagens minnesfest kommer att hållas i stadens kyrka kl. 7 e. m.
    Att förbereda minnesfesten är en kommittè, bestående av bank dir. Einar Hedström, lektor Alfred Huldén, bankdir. V. Westberg, prof. Vold. Backman och lärar Henrik Wik tillsatt.


Österbottniska Posten nr 4/1941.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Minnestavlan.
(Inf. 2003-12-21.)