Spinn, spinn, spinn, dotter min . . .

 är en föråldrad visa. Sänd nu eder ull till oss för att kardas, förspinnas el.spinnas. Egen ull tillbaka. För spinning måste ullen tills vidare vara tvättad.

 Tel. 132
 Nykarleby Kard- och Spinneri


6 oktober 1950. ”Spinn, spinn” passar bra eftersom Topelius skrivit en variant. SPINNMASKINER I KARDERIET.

Nykarleby ullkarderi har under sommarens lopp monterat in nya maskiner, som nu gör det möjligt för firman att bearbeta kundernas ull till färdigt garn. Tvenne maskiner, en s.k. förspinnare och en spinnmaskin har inköpts och är nu igång. Maskinerna har tillverkats av firma NAULA i Jakobstad.

Vid ett besök i karderiet nyligen kunde vi konstatera, att ett gott arbete göres med kundernas material. Ullen kardas i flere olika maskiner till en jämn och fin kvalitet. Den går sedan genom förspinnaren, där den ytterligare kardas och skakas ihop till ett slags tunna band som är lätta att spinna av. Spinnmaskinen med sina otaliga spolar upptar en hel vägg. Där tvinnas garnet upp med god fart på spolarna och ser både jämt och fint ut.

Vid samtal med konsulent Lennart Finne meddelade han, att kunderna nu kan få garn snabbt och väl spunnet av egen ull. Är ullen tvättad när den hämtas, sker ingen sammanblandning, utan kunden får med visshet sitt eget material tillbaka som garn. Vill någon spinna själv, kan den få tillbaka bandrullarna från förspinnaren, vilka rullar lämpar sig utmärkt för spinnrockarna. Anmärkningsvärt är att mycket litet av materialet går till spillo. Av 1 kg ull fås i allmänhet 900 gram spunnet garn, då ullen är tvättad. Kunden förtjänar således åtskilligt på detta.

Karderiet kommer senare att även kunna mottaga otvättad ull för spinning. Såväl Nykarleby ullkarderi som fårägarna i våra trakter, både nära och fjärran är att gratulera till utvidgningen, karderiet kan nu betjäna kunderna både väl och snabbt.

Oktober 1950.

Österbottniska Posten.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.

 

 


F.d. karderiet från nordväst. Dörren på vinden på gaveln togs upp kring 1970. Kommer ihåg att vi lekskolebarn följde arbetet med stort intresse. Lastkajen och skärmtaket tillkom (tror jag) när en VVS-firma huserade i byggnaden i mitten på 1980-talet. Missionsstugans öppettider på skylten. År 2016 flyttades missionsstugeverksamheten in till Bankgatan. Skrymmande varor fanns dock kvar en tid på gamla stället.
Förstoring.F.d. karderiet från sydväst. Förstoring.
Foto: F.L. den 19 juli 2008.En ovanlig brunnslockskonstruktion.
Foto: F.L. den 5 november 2008.

Nils Smeds berättade att det är en källare som Valioravinto hade, låsbar för förvaring av bl.a. sprit för processerna.Läs mer:
Verksamheten hade inletts på Nygård.
Tretton år senare ändrades verksamheten i byggnaden.
Nykarleby Kontobyrå startade i huset 1967.
Leif Söderlunds minnen.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-10-24, rev. 2017-11-02 .)