Ungdomsveckan 1970

Ung höstvecka i Nykarleby med program för tonåringar.
Teater för nykarlebyunga. Var finns rum för diskotek?
Ung vecka i Nykarleby med pop, idrott, disko, film.
En gåva i toner-special dans, popgala, diskotek ung vecka i Nykarleby.
Diskotek önskan i Nykarleby.Ung h
östvecka i Nykarleby med program för tonåringar

Med en ungdomsvecka skall man, bland annat, fira 350-årsjubileet i Nykarleby. Det blir i höst, 11—16 september och på programmet står utställningar, tävlingar och underhållning av olika slag. Går det som man hoppas blir det den nya ungdomsledaren som leder arrangemangen. Stadgarna för ungdomsledartjänsten har emellertid inte behandlats av fullmäktige än och man är därför ännu lite försiktig i sina planer.


Det är NUFS som är huvudarrangör för ungdomsveckan. Hjälp har man av ungdomsnämnderna i staden och landskommunen och man har fått lov på 700 mk från staden och 500 mk från landskommunen i ekonomiskt stöd. I övrigt är det, tror man, lördagsdansen som kommer att finansiera det övriga programmet under veckan.

En kommitté har tidigare valts att dra igång arrangemangen och nu blir det aktuellt att utse utskott för de olika aktiviteterna. Programmet är inte i detalj klart, men i planerna ingår bl.a. uppsatstävling, teckningstävling, fototävling, frimärksutställning, idrottsevenemang, någonting för scouterna, diskotek och så förstås popgala. Man vill gärna ha någon artist som värd eller värdinna för hela veckan och denna skulle också medverka vid lördagsdansen.

Programmet är avsett främst för tonåringar och skolungdomar och det är meningen att de själva skall vara med och arrangera.

 

Dansar ihop ungdomsgården

NUFS, som är ett samarbetsorgan för Nykarlebynejdens ungdomsföreningar, bildades för att genom dansverksamhet bidra till finansieringen av ungdoms- och idrottsgården och det är betydande summor mar dansat ihop till stiftelsen. Någon egentlig annan verksamhet för ungdomarna har man inte. Tonåringarna gnäller ofta över att det inte finns någonting för dem och det är således något sådant man ämnar ordna i höst. Arrangörerna tror att intresset skall bli stort.

Planerna på en fritidsledare i nejden har nu avancerat så att ungdomsnämnderna och NUFS gjort upp förslag till stadgar för en deltidsavlönad ungdomsledare. Dessa stadgar skall föreläggas respektive fullmäktige för godkännande. Vill det sig väl har man en ungdomsledare som kan ta hand om arrangemangen av ungdomsveckan.


Österbottniska Posten nr 8 fredagen den 27 februari 1970.
Från issuu.
(Inf. 2017-12-04.)

 

Teater för nykarlebyunga
Var finns rum för diskotek?

Med huvudet före i förberedelserna för ungdomsveckan får den nyvalda ungdomsledaren för Nykarleby stad och landskommun Helmer King kasta sig.

— Det blir jobbigt att få organisation att klaffa, men jag tror att ungdomarna möter upp, säger han. Att låta ungdomarna själva förbereda kvällen och att ge också de kristna unga ett alternativ i programmet anser han vara goda idéer.

Helmer är pinfärsk i tjänsten och vill självfallet inte ge någon programförklaring. — På dansen i fredags träffade jag några av ungdomarna och resonerade lite med dem. De verkade intresserade av vad vi kan åstadkomma, och speciellt var det teater de ville ta upp.

Det har Helmer för sin del ingenting emot. Tvärtom. Det hör till hans specialintressen och han har under sin kurstid i Sverige haft hand om teatergrupper. Foto, DX och fjällfärder är andra saker som ligger honom varmt och hjärtat. Den föreningslösa ungdomen borde framåt engageras i något.

Ett försök med barngrupper skulle inte heller vara så tokigt menar han. I Sverige sysslade han med sådana och har mycket goda erfarenheter av det jobbet.

Det är ett arbetsutskott bestående av NUFS styrelse och representanter för ungdomsnämnderna och övriga ungdomsföreningar i nejden som är arbetsgivare. Pengar har man fått av kommunerna, men tillsvidare endast till årets slut. Hur det blir från nyår är därför en öppen fråga. Det kommunala anslaget räcker inte riktigt till, men NUFS har lovat skjuta till resten. Utskottet har gjort upp en instruktion med riktlinjer för ungdomsledarens arbete. Att han får börja men ungdomsveckan är kanske lite hårt och jobbigt, men ger honom samtidigt chansen    till  kontakt  med  sina ungdomar.


Helmer är utbildad nykterhetsledare. Skall du dra på den tråden?
— Nykterist är jag och kommer troligen att så förbli, men jag tror inte att det hjälper att moralisera, säger han. Helmer vill att hans livssyn skall accepteras, men tar inte avstånd från de som inte delar den.

Hans främsta önskan i dag är att få tag på en lokal, som kunde inredas som diskotek och klubbrum — någonstans där ungdomarna kunde träffas och bara vara. Utrymmena i ungdomsgården är upptagna av skolan ännu ett bra tag och han ämnar försöka hitta ett ställe att samlas på medan man väntar. Det är svårt att få igång någonting om man inte har någonstans att ta vägen.

Inger

Ung vecka i Nykarleby med pop, idrott, disko, film

Ungdomsveckan i Nykarleby närmar sig med raska kliv. Lördag om två veckor kör man igång med aktiviteter speciellt för ungdom under dagarna fem. Det hela börjar med lördagsdans och kulminerar i en popgala på onsdagskvällen. Arrangörer är ungdomsnämnderna och NUFS, som i rätt ögonblick fick den nya ungdomsledaren Helmer King som verkställande.

— Det verkar som om ungdomarna var intresserade av programmet, säger organisationskommittén. Tecknings- och uppsatstävlingar utlystes i skolorna redan på våren och resultatet kommer att kungöras i samband med ungdomsveckan.

På lördag den 12 september blir det således öppning och dans. På söndag samlas man till dagsfest i ungdomsgården kl. 14. Anders G. Lindqvist är programledare och bl.a. bjuds det folkdans, uppläsning och musik av ungdomsorkester. Prisen i tävlingarna delas ut och alstren ställs ut.

På söndagskvällen blir det programafton med show och dans. Det är föreningar och byar som får chansen att föra fram sina talanger. Troligen ordnas också ett kristet alternativ till söndagskvällens underhållning.

Måndagen är vikt för idrotten. Det blir tävlingar och filmförevisning. En kurs i make up och klädvård för yngre tonårsflickor är också planerad.

Tisdagskvällen blir överraskningskväll. Gratisbio, diskotek
och brasor med korvgrill och fyrverkeri utanför ungdomsgården är några programpunkter. Det är meningen att ungdomarna själva skall göra iordning för diskodansen och onsdagen den 9 inbjuds alla till ungdomsgården för att diskutera hur man vill ha det.

På onsdagen slutligen är det finaldags. Bl.a. Tasavallan Presidentti och det nya vasabladet Zotch medverkar vid popgalan, som man antar blir publikdragande.

Man siktar också på att kunna visa höstens ungdomsmode.


Österbottniska Posten nr 34 fredagen den 21 augusti 1970.
Från issuu.

En gåva i toner-special dans, popgala, diskotek ung vecka i Nykarleby

En gåva i toner med herr 22000 själv — Anders G. Lindqvist — som programledare är vad arrangörerna bjuder på under ungdomsveckan i Nykarleby. Foto-orientering är också en sysselsättning som inte hör till de vanliga, men skojigt är det lovar idégivaren. Lördagsdans, söndagsträff, diskokväll och popgala är övriga rubriker under ungdomsveckan.

Det börjar med lördagsdansen. På söndagen träffas man ungdoms- och idrottsgården, först på dagen med Anders G. som ledare och sedan på kvällen till showprogram och dans — omväxlande. Dagsprogrammet
omfattar vidare prisutdelning i de tävlingar som ordnats i skolorna och program från de olika byarna. En önskelåda är uppsatt på torget för En gåva i toner-hälsningar.

Måndagen har man tänkt som motionsdag. Det är då fotoorienteringens hålls. I den kan alla delta, framhålls det. Man får se på tjugo bilder och med ledning av dem skall man sedan orientera sig fram till lika många kontroller. Kontrollerna finns alla inom en radie på ca 200 meter från ungdomsgården. Kl. 18 skall man anmäla sig för att få vara med. Senare blir det prisutdelning och filmförevisning.

På tisdagen blir det diskokväll. Det är meningen att ungdomarna själva skall dekorera salen och till hjälp får de Leif Ingman och Helmer King. Utanför ungdomsgården blir det fyrverkeri, brasor och korvgrill.

Tasavallan Presidentti är det dragande namnet till onsdagskvällens popgala som utgör final på ungdomsveckan. Zotch, det nya vasabandet skall också delta. En visning av ungdomsmode står Stockmanns för.


Österbottniska Posten nr 36 den 11 september 1970
Från issuu.

 

Diskotek
önskan
i Nykarleby

Ungdomarna i Nykarleby vill ha ett diskotek. Önskemålet framfördes vid söndagskvällens estraddebatt i ungdoms- och idrottsgården. Redan på tisdagskvällen fick man pröva på idén med disko, som ett led i ungdomsveckan. Man målade och klippte och dekorerade av hjärtans lust och lyckades i en del av den stora festsalen skapa en trivsam vrå med färgsprakande dukar på borden och kulört belysning.


Ungdomsveckan för Nykarlebynejdens unga har faktiskt lockat ut tonåringarna varje dag. Det började med dans på lördagskvällen och på söndagen bänkade man sig till fest på dagen. Det såg lite glest ut i salen, men stämningen var god. Alldeles särskilt roligt hade man åt de hälsningar programledaren Anders G. Lindqvist fram förde i sin gåva i toner-special.

Mycket applåder fick också The Messengers för sin sång och musik och många med Anders G. beklagade att de har planer på att lägga av. 'Gammelfarfar' och tonåringarna från Socklot bidrog vidare till programmet. En viktig punkt var också prisutdelningen från de tävlingar — i teckning och uppsatsskrivning — som hållits i skolorna. Ett hundratal bidrag till båda tävlingarna hade inkommit och domarna fick ett oväntat drygt arbete vid bedömningen.

Söndagskvällens estraddebatt intresserade publiken mest när de lokala frågorna dök upp. Svårare var Anders G. Lindqvist FSU, Frey Karlsson NSU. Olav Storgård SÖU och Raymond Segervall NUFS. Den sistnämnda utlovade bättre ordning på danserna i vinter. Man skall avlöna ordningsmännen och funktionärerna vilket medför ett ökat ansvar. Portförbud för bråkstakar skall också tillämpas i större utsträckning än hittills.

Ett diskotek, vill som sagt ungdomarna ha. När får vi det? frågades det. Jo om vi får tag i en lämplig lokal, blev svaret. Man söker just nu med ljus och lykta ett diskotekutrymme. Någon chans att få rum i ungdomsgården finns inte i detta nu.


Bildorientering det
är roligt

Orientering i terrängen runt ungdomsgården med hjälp av fotografier sysslade man med på måndagskvällen. Ca trettio unga hade mött upp, men endel av dem stod kvar och tittade på när kamraterna sprang som skottspolar i sitt sökande efter kontrollerna.

— Det var roligt det här, tyckte man och bänkade sig efteråt inomhus för att se några filmer.

På tisdagseftermiddagen förvandlade, som sagt, några ungdomar den stora festsalen till diskotek. Man skärmade av med hjälp av kulisser och prydde upp med färggranna teckningar och affischer. Man hade det senare på kvällen smått bekymmersamt med tekniken. Högtalaranläggningen ville inte riktigt. En diskjockey hade väl också behövts för att sätta fart på tillställningen.Claire [Grön] och Helena är verkställande
dekorationsutskott inför kvällens diskodans.


Utomhus grillade man korv och kl. nio brakade ett snyggt fyrverkeri mot den svarta himlen. På onsdagskvällen, efter ÖP:s pressläggning, kulminerade ungdomsevenemangen i en popgala med modeshow.Hur skall det gå med Ebbe Shadow nu? Ebbe är en liten gris och är The Messengers maskot. De fyra i gruppen fr.v. Johan Klingenberg Purmo, Kerstin Lillhannus Vasa, Roland Näse Gamlakarleby och Christer Tonberg Nykarleby hotar att upplösa gruppen. De har inte chans att öva eftersom de bor på skilda orter och Johan dessutom gör sin värnplikt.Österbottniska Posten nr 37 den 18 september 1970.
Från issuu.
(Inf. 2017-12-05.)


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-12-04, rev. 2018-10-03 .)