Utkommen litteratur.

     Hans F v. Schantz: Nykarleby folkskollärarseminarium.
Matrikel 1873–1957.  325 sidor. Distr. av Nykarleby seminarium.
     Tryckt på Jakobstads Tryckeri och Tidningsaktiebolag 1958.
     Huvudrubriker: Förord, För fosterlandet, Festdikt av Hjalmar Krokfors vid N-by seminariums 75-års jubileun. Uno Cygnaeus invigningstal vid seminariets i Nykarleby  öppnande år 1873, Ur seminariets dagbok, Lärare och övrig personal 1873–1951, Elevmatrikel, Seminariets elever på klasserna V – I läsåret 1957–1958, Tillägg till elevmatrikeln, Dimitterade elever 1877–1957, Statistiska m.fl. uppgifter. Ur bildarkivet, Efterskrift.
    Bokens pris 1300 mk.Österbottniska Posten den 4 juli 1958.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Innehållsförteckning till boken.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-06-26, rev. 2008-06-26 .)