Vad gömmer Borgaregatan?

Vatten och avloppsledningar lägges just nu ned i Nykarleby under Borgaregatan och Västra Esplanadgatan ned till apoteket. Det finns endel av intresse under Borgaregatan sade byggnadsingenjör Evald Backman häromdagen. Mycket timmer ordnat som till husgrunder finns där. Stockarna är inte kapade med såg utan avhuggna.Dessutom finns på ca två meters djup under gatunivån en tunna, glas och fajansbitar etc. Här har synbarligen gårdar stått innan staden brann och man vid återuppbyggnaden följde en annan stadsplan. Också lämningar av en brunn finns mitt på Borgaregatan.


Österbottniska Posten 1961.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
42 år senare var det dags för grundförbättring av gatan.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-14.)