Planerna på vintertrafik mellan Nykarleby och Sverige:

I ett Öp nummer i januari 1887 finner vi att förfrågningar åter ingått från huvudstaden till en affärsfirma i Nykarleby beträffande isförhållandena härstädes. Med ledning av anteckningar, som under en lång följd av år förts av en med isförhållandena bekant person, kunde även noggranna uppgifter lämnas om isläggningen och isförhållandena i de yttre fjärdarna och vid havsbandet
     Av dessa anteckningar framgår bl.a. att under perioden 1878—1886 isbelades Alö-fjärd den 19 och 28 oktober; den 3, 5, 20, och 25 nov. och den 4 och 6 december. Thorsöfjärden har under nämnda år för det mesta varit öppen till Alörsskatan till januari och Thorsöfjärden till Aspskärssund till februari månad.
     Vid havsbandet, varmed närmast åsyftas trakten mellan Tornskär och Furuskärshällorna, låg fast is endast åren 1879 från slutet av februari och in i maj samt år 1881 från mars och t.o.m. maj. Däremot fanns ingen fast is vid havsbanden åren 1878, 1880 och under hela perioden 1882—86.
     Man säger, skriver tidningen, att under senare år, då Express varit hindrad av is att underhålla en regelbunden trafik på linjen Hangö—Stockholm, en sådan trafik skulle varit möjlig med en lämplig båt på linjen Nykarleby—Ratan.


Österbottniska Posten den 5 februari 1937.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

I Nykarleby hade vi global uppvärmning på 1880-talet – och sen blev det kallare för att kuliminera under vinterkriget 1939–40!

L
äs mer:
Hoppsan! Här blev det reprispublicering.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-10-10, rev. 2020-01-11.)