VINTERTRAFIK FRÅN
NYKARLEBY TILL SVERIGE.


har för ett halft sekel sedan tidigare omnämnts i tidningens spalter. I januarinumret för 1887 finner man att en förfrågan ingått från en firma i huvudstaden till en affärsfirma i Nykarleby beträffande isförhållandena härstädes. Med ledning av anteckningar, som under en lång tid förts under många år av en med isförhållanden bekant person, kunde även noggranna uppgifter lämnas om isläggningen och isförhållanden i de yttre fjärdarna och vid havsbandet.

Av dessa anteckningar framgår bl.a. att under perioden 1878—1886 isbelades Alö-fjärd den 19 och 28 okt; den 3, 5, 20, och 25 nov. och den 4 och 6 dec. Thorsöfjärden har under nämnda år varit  för det mesta  öppen till Alörsskatan till januari och Tornskärsfjärden till Aspskärssund till februari månad.

Vid havsbandet, varmed närmast åsyftas trakten mellan Tornskär och Furuskärshällorna, låg fast is endast åren 1878 från slutet av februari och in i maj samt år 1881 från mars t.o.m. maj.  Däremot fanns ingen fast is vid havsbandet åren 1878, 1880 och under hela perioden 1882—1886.

Man säger, skriver tidningen att under senare år då ”Express” varit hindrad av is att underhålla en regelbunden trafik på linjen Hangö—Stockholm, en sådan trafik skulle vara möjlig med en lämplig båt på linjen  Nykarleby—Ratan. [Varför inte till Holmsund?]


Österbottniska Posten nr 5/1937.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Avståndet fågelvägen mellan Ratan uppe till vänster och Nykarleby nere till höger är knappt hundra km. Från google maps.Läs mer:
Vintersjöfart av Johan Willman.
Trettondagen den 6 januari 2014 var älven isfri.
Hoppsan! I januari 2020 upptäckte jag att notisen hade publicerats tolv år tidigare.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2019-02-14, rev. 2020-01-11 .)