Nykarlebynejdens
sång- och
musikförbund
50 år


 

[Publicerades som följetong december 2005–februari 2006.]Innehåll
[Inledning] 5
[Verksamheten 1928-1959] 7
Verksamheten 1960-1980 15
Förteckning över funktionärer på olika poster inom förbundet 19
     Ordförande 1928-1979 19
     Vice ordförande 19
     Sekreterare 20
     Kassörer 20
     Styrelsemedlemmar 20
     Förbundsdirigenter för blandad kör 21
     Förbundsdirigenter för stråkorkester 22
     Förbundsdirigenter för blåsorkester 22
     Förbundsdirigenter för barnkör 22
     Förbundsdirigenter för bygdespelmän 22
     Dirigenter för manskören 22
Bildsvep från förbundets verksamhet 24
Socklot Sångkör aktiv under trettio år 28
Stråkorkestermusik i Nykarleby med omnejd 33
Nykarleby manskör. Kvartettsång, sångaraktiviteter 37
Sång- och Musikverksamheten i Munsala 41
Sången i Jeppo 45
Jeppo hornorkester 46
Jeppo ungdomsorkester 49
Jeppo bygdespelmän 51
Pensala sångkör 56
Munsala blåsorkester 57
Nykarleby spelmansgille 58
Nykarleby storband 58
Oravais sångkör 59
Blåsmusiken i Oravais 62
Berättelse över Oravais skolmuskikkårs verksamhet åren 1975-79 65
Oravais spelmanslag 70
Stråkorkestern som blev spelmansgille 72
Kimo Sångkör 77
Sång- och musiklivet i Vörå efter 1960 82


Sammanställd av en historikkommitté bestående av: Karin Ahlstrand, Ole Nordström, Ralf Hästbacka och Göran Holm (1981) Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år.


Läs mer:
Innehåll Sång och musik.
Fler föreningshistoriker.
(Inf. 2005-12-15, rev. 2018-02-16 .)