Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år


Bildsvep från förbundets verksamhet

Ett gammalt ordspråk säger "en bild talar mer än tusen ord". Vi tror att talesättet även gäller för vår historik. Därför har vi försökt få med så många bilder som möjligt. Säkert finns det bilder från alla sångfester och konserter som Nykarlebynejdens sång- och musikförbund arrangerat under 50 år, men vi har inte mäktat samla dem alla. Vi hoppas den bildkavalkad som följer skall minna om många trevliga stunder i sångens och musikens tecken.


[Samtliga bilder mer eller mindre beskurna.]
Vårt förbund firade sin första sångfest på kyrkbacken i Oravais den 2 juni 1929. Det måste med säkerhet ha varit glädjande för det nygrundade förbundet, att få erfara vilket enormt publikstöd man hade vid den första festen. Publiken strömmade till med "autobussar". 2300 åhörare infann sig trots det kalla och mulna vädret.Uppmuntrade av den första lyckade sångfesten, var man redo att redan följande år samla till fest i Jeppo. Också nu mötte en storpublik upp. Kallt var det även nu. På bilden sittande fr. v. Axel Lindgrén, Maria Castrén, Helge Skog, Rafael Westerberg, Adolf Rehn, Edvin Sarelin, V.K.E. Wichman, John Sundqvist, Ragnar Hertsberg.Sångfesten i Munsala 1933. Lekt. Maria Castrén leder förbundskören. Vid denna fest höll sångarhövdingen Evert Ekroth festtalet."Sjung, ungdom, sjung ut dina ljusa framtidsdrömmar! Elda oss alla till arbete i hänförelse för stora mål och höga ideal!" yttrade lär. M. L. Granö vid sångfesten i Rejpelt, Vörå 1934. Må hans ord träffa oss än i dag.1956 hölls FSSMF sångfest i Åbo. Vår förbundskör vid säruppträdandet i Åbo konserthus. Dir. Georg Tarvos.Mariehamnsfesten 1966. Dir. John Nybacka omgiven av sina sångare.Blandade kören vid Bastion Ungern. Sångfesten i Lovisa 1971.Ett framträdande drag i sångfesternas rad är de återkommande treförbundsfesterna. Ett fruktbringande samarbete mellan de tre förbunden i norra svenska Österbotten. Bilden från sångfesten i Jakobstad 1975.

(Inf. 2006-01-05.)


Karin Ahlstrand m.fl. (1981) Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år.


Fortsättning: Socklot Sångkör aktiv under trettio år.