Innehåll


SMEDS-bladet nr 16

December 1992
 

 

Bästa Smeds-ättling av Tor Fors

Hyvä Smeds-jälkeläinen av Tor Fors

Fantastisk barn- och ungdomstid i Viborg av Birgitta Östdahl

Anekdoter av Gunnar Smeds

Festdikt av Fredrik Westerlund

Släktträffen 1992 i bild

Årets bröllopspar av Carita Häger

Ättlingar till Johannes och Signe Karlsson på släktträff av Harry Carlson

Ättlingar till Erik Jakobsson Smeds. Släktutredning av Tor Fors

Julsång av okänd författare

Bästa Smeds-ättling!

Tor Fors


Kris och ökad arbetslöshet är ord vi möter i dag. Särskilt under den senare delen av detta år har nyheterna varit mycket dystra i såväl Finland som i Sverige. Så gott som varje dag har vi konfronterats med företagskonkurser eller personliga sådana.

Inte ens Smeds-bladet har helt undkommit krisen. Det bokbinderi som vi anlitat under en lång rad av år har gjort konkurs. Dessutom är den som renskrivit Smeds-bladet ända från start långtidssjuk. Men vi hoppas ändå att ni läsare skall finna att Smedsbladet är sig likt, att ni hittar intressanta levnadsbeskrivningar, fotografier och fakta i ”bladet”.

Trots ovanstående krisrapport vill undertecknad ändå minnas 1992 som ett minnes- och framgångsrikt år.

Släktträffen i Nykarleby den 12 juli var naturligtvis årets höjdpunkt. Det var den tredje släktsammankomsten, den första hölls 1977 och den andra 1982.

Sommarens träff blev synnerligen lyckad. Vädret var det bästa tänkbara, strålande sol från en molnfri himmel och alla ni – inemot 700 deltagare – såg ut att trivas. Ett varmt tack till er alla för en fin och minnesvärd dag i släktgemenskapens tecken.

Jag vill också passa på att tacka Lars Smeds som avgick ur arbetsgruppen. Tack för dina insatser och hälsar samtidigt din efterträdare Håkan Ahlnäs välkommen i arbetet för smedssläkten.

Den andra glada händelsen inträffande faktiskt endast två dagar före släktträffen i somras. I nära två års tid har jag bedrivit efterforskningar om en familj som 1806 flyttade från Socklot till Vörå. Arbetet med att finna denna familj, som finns noterad i Vörå församlings böcker som inflyttad men därefter ”försvunnit”, har tyckts förgäves.

Men så hände det, släktforskarföreningen i Vörå som jag hade kontaktat, hade de första värdefulla uppgifterna om familjen, uppgifter som var av stor betydelse för fortsatt kartläggning av ättlingarna till Karin född 1766 i Socklot och hennes man Hans född 1764 i Luleå.

Vi ser fram emot resultatet och hoppas kunna redovisa det i något av kommande Smeds-blad.

God Jul och Gott Nytt År!

       

Tor Fors

Gransångargatan 132

724 71 Västerås

Sverige

Bo-Erik Granvik

Tärnvägen 10

824 00 Hudiksvall

     ”

Carita Häger

 

66 930 Kovjoki

Finland

Birgitta Östdahl

 

68 500 Kronoby

     ”


Tor Fors, sid 1.

Hyvä Smeds-jälkeläinen!

Tor Fors


Kriisit ja lisääntyvä työttömyys ovat tämän päivän tunnussanoja. Varsinkin tämän vuoden jälkipuolen uutiset ovat olleet erityisen synkkiä niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Miltei päivittäin olemme joutuneet tekemisiin yritys- tai henkilökonkurssien kanssa.

Eipä edes Smeds-lehtikään ole täysin välttynyt kriisiltä. Nimittäin kirjasitomo, jota olemme useita vuosia käyttäneet, on sekin tehnyt konkurssin. Sen lisäksi on lehden pitkäaikainen puhtaaksikirjoittaja sairastunut. Toivomme kuitenkin, että Te arvoisat lukijamme tunnette Smeds-lehden entisekseen ja löydätte tästäkin numerostamme mielenkiintoisia elämänkertakuvauksia, valokuvia sekä faktatietoja.

Huolimatta edellä mainitusta ”kriisiraportista” haluaisi allekirjoittanut kuitenkin muistaa vuoden 1992 muistorikkaana ja menestyksekkäänä.

Uudenkaarlepyyn sukukokoushan oli luonnollisestikin vuoden kohokohta. Se olikin jo kolmas kokoontuminen, ensimmäinen pidettiin vuonna 1977 ja toinen 1982.

Viimekesäinen tapahtumahan oli tosi onnistunut. Saakin suosi auringon loistaessa pilvettömältä taivaalta ja Te kaikki 700 läsnäolijaa näytitte nauttivan. Lämmin kiitos Teille kauniista ja ikimuistoisesta sukuyhteyden merkeissä vietetystä päivästä.

Käytän tässä yhteydessä myöskin tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni Lars Smedsia, joka on jättämässä työryhmämme. Kiitoksia työpanoksestasi, samalla toivotan seuraajasi Håkan Ahlnäsin tervetulleeksi toimimaan Smedsin suvun hyväksi.

Toinen mieltä ilahduttanut tapahtuma sattui tosiaankin vain kaksi päivää ennen kesän sukukokousta. Olen nimittäin miltei kahden vuoden ajan selvitellyt yhden vuonna 1806 Sokaluodosta Vöyrille muuttaneen perheen kohtaloa. Tämän Vöyrin kirkonkirjoissa olleen ja sen jälkeen kadonneen perheen etsiminen oli näyttänyt turhalta

Mutta sitten sain Vöyrin sukututkimusseuralta ensimmäiset arvokkaat tiedot kyseisestä perheestä ja nämä tiedot osoittautuivatkin hyödyllisiksi Sokaluodossa vuonna 1766 syntyneen Karinin ja tämän Luulajassa 1764 syntyneen miehen Hansin jälkeläisten kartoitustyössä.

Odotammekin mielenkiinnolla tämän tutkimuksen tuloksia ja toivom me voivamme esittää näitä tulevissa Smeds-lehdissä.

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

Otamme kiitollisuudella vastaan pitkiä ja lyhyitä kirjoituksia Smeds-lehteen. Ole hyvä ja lähetä omasi johonkin näistä toimituksista.


Tor Fors, sid 2.

Fantastisk barn- och ungdomstid i Viborg

Birgitta Östdahl


Systrarna Gertrud Strömberg och Brita-Stina Heinonen bosatta i Jakobstad hade en glamorös och verkligt intressant uppväxttid i Viborg.

När vi var i tonåren brukade vi säga ”härifrån flyttar vi aldrig”, berättar Brita-Stina Heinonen, men uppbrottet kom hastigt. Så hastigt att alla ägodelar och personliga saker blev kvar i hemmet i Viborg. När vår mor stängde dörren hoppades vi få återvända snart. Det blev ingen återvändo.

När systrarna fick besked om att kriget var slut men att Finland avstod bland annat Viborg var det svårt att känna glädje och tacksamhet.

Jag var verkligen ledsen, minns Brita-Stina. Det var smärtsamt att veta att vi aldrig skulle få återvända till vårt hem och Viborg.

Familjen som hade evakuerats hade inte många ägodelar med sig. Fadern som var chef för Wicander & Larsson förde ett mattlager från Viborg till Helsingfors. Han fick löfte om att ta med sig en del saker. Men fadern var en rättvisans man och när inga andra kunde ta med sig sina tillhörigheter ville inte han heller göra det. Han packade fotografier och en del högst personliga småsaker i en Amerika-kista och med dem i bagaget fick familjen Wiik börja en ny tillvaro i Vasa när kriget var över.

Gertrud Strömberg och Brita-Stina Heinonen är födda Wiik. Deras far hette Alexander Edvard Wiik och var son till Johan Wiik som var socklotbo och lots på Hällgrund utanför Nykarleby. Det är via fadern Gertrud och Brita-Stina hör till släkten Smeds. Farfar Johan Wiik var gift två gånger och Alexander föddes i det andra äktenskapet.

Alexander Wiik föddes 11 september 1882 och dog 18 februari 1959. Han gifte sig med Elna Maria Sandvik från Larsmo. Hon hade gått i samskola i Jakobstad och gick även i syskola hos fröknarna Böckelman. Hon tjänstgjorde som bankfröken i Jakobstad.

Alexander Wiik hade också kunskapshunger och sökte sig till handelsstudier i Helsingfors. Han hörde till den första kull som dimitterades från den skola som sedan blev handelshögskola.

Alexander Wiik bodde i Amerika i sju år. När han återvände till Finland fick han anställning på Wärtsilä i Jakobstad.

När Alexander Wiik kom hem till Jakobstad efter sin Amerika-vistelse beslöt han anmäla sig till en danskurs. I samma danskurs deltog fröken Elna Sandvik och det stiliga paret fattade tycke för varandra. Alexander Wiik och hans unga hustru Elna flyttade till Viborg. Alexander fick anställning som bokförare på Lundbergs shipping och Elna var hemmafru. Hon öppnade senare en pappershandel och blev så småningom ägare till en tobaksaffär.

Paret Wiiks vandring genom livet skulle bli innehållsrik och strapatsfylld. Strapatserna upplevdes i krigets skugga. I Viborg begåvades paret med fem flickor. Förutom Gertrud och Brita-Stina bestod familjen av Birgit som gifte sig Blomqvist och fick fyra barn, Dagmar som gifte sig Franzén fick också fyra barn och av Hjördis gift Dahlbo, numera skild, med ett barn.

Birgit Blomqvist är död. Brita-Stina har fyra barn och Gertrud har två barn. De wiikska ättlingarna har blivit betydligt flera eftersom systrarna som föddes i Viborg nu också har en stor skara barnbarn.Familjen Wiik samlade till fotografering i Viborg
år 1923. Brita-Stina, som är omkring 4 månader sitter i mor Elnas knä. Gertrud, 6 år, invid modern. Bredvid henne sitter Dagmar 4 år och i far Alexanders knä Birgit, 2,5 år. Yngsta systern Hjördis föddes 10 år senare.


Barnkalas med finess

När systrarna Gertrud och Brita-Stina ser tillbaka på sin barn- och ungdomstid gör de det med glädje och saknad. Men det finns vissa inslag som de häpnar över. Barnkalasen hör till dessa. På bjudningarna kunde femton barn stråla samman och serveringen sköttes av servitriser i svarta dresser med vita volang- eller spetsförkläden. De familjer man umgicks med hade hembiträden eller pigor. Även familjen Wiik hade alltid hembiträde. Mamma Elna skötte sin affär.

Under uppväxttiden hörde det till att wiikska flickorna väcktes med te och smörgås av hembiträdet. Men både Gertrud och Brita-Stina försäkrar att de fick lära sig att utföra hushållsarbete.

Vi skulle också hjälpa till i köket, berättar Gertrud Strömberg.

Troligen var systrarna Wiik inte alltför odrägliga eftersom hembiträden stannade i flera år hos familjen. Brita-Stina minns att någon stannade upp till sju år och några i fem år.

Flickorna Wiik fick ändå tidigt lära sig att arbeta för att få inkomster. Mestadels handlade det om sommararbete eftersom flickorna gick i skola och satsade på studier under vinterhalvåret.

Fritidssysselsättningen var intressant och inspirerande. Balettdans fick man ägna sig åt och möjligheter att musicera fanns också. Gertrud lärde sig att spela piano men spelandet fascinerade inte riktigt systrarna Wiik. Gertrud minns att en av dem skar sig i fingret för att slippa uppträda med pianomusik när det var uppvisning i musikskolan.

Flickorna Wiik var ivriga scouter. Vintertid skrinnade de till musik. Det fanns en skridskobana som var belyst. Där fanns det omklädningsrum, ett för pojkar och ett för flickor. Ett café fanns också i anslutning till skridskobanan där man kunde köpa varm saft.

Skoldanser ordnades också flitigt, men de wiikska flickorna fick gå på skoldans endast en gång i månaden.

– Reglerna var stränga, minns Gertrud och Brita-Stina.

Flickorna skulle vara hemma ett visst klockslag. Från skridskobanan till exempel gällde det att bege sig så att man var hemma halv tio på kvällen.


Internationell uppv
äxt

Flickorna gick i svensk skola, som var högst internationell. Nio olika nationaliteter fanns i Gertruds klass, men språkstrider förekom inte. Alla lärde sig att umgås med varandra. Kontakterna var berikande och stimulerande.

Gertrud, som är fem år äldre än Brita-Stina, gick i svenska fruntimmersskolan i Viborg, hon blev student 1936. Elva abiturienter kämpade om den vita mössan våren 1936. Gertrud var en av dem som kunde sjunga om studentens lyckliga dagar.Sjung om studentens lyckliga dar ... Gertrud Wiik, andra fr
ån vänster, blev student från fruntimmersskolan i Viborg 1936. Då åkte den lilla studentkullen omkring i en öppen bil.


Brita-Stina gick i svenska samskolan tills kriget bröt ut och familjen evakuerades. Hon fortsatte och avslutade sin skolgång i Vasa.

Systrarna talar finska, svenska, engelska och tyska obehindrat, dessutom en del franska och ryska. Dessa språk lärde de sig under åren i Viborg. På senare tid har Brita-Stina Heinonen satsat på studier i just ryska.

Gertrud berättar att fruntimmersskolan egentligen var svensk men när det var lektion i tyska kommunicerade man enbart på det aktuella språket. Likadant var det med de övriga språken.


Speciell atmosf
är

Det rådde en speciell atmosfär i Viborg. Man höll hårt på traditioner och hade höga ideal. Flickornas uppfostran var sträng och det gällde att lära sig vett och etikett. Föräldrarnas umgänge var nobelt. Ofta ordnades fester och tillställningar.

Gertrud och Brita-Stina minns att frack och långklänning hörde till klädseln vid fester och även vid supéer i hemmen. Familjen bodde bland annat i en drygt 200 kvadratmeter stor våning vid Slottsgatan.

Svenska dagen, Runebergsdagen med flera firades alltid med pompa och ståt. Gertrud och Brita-Stina berättar att finklädda människor flanerade längs Slottsgatan på väg till Viborgs slott där fyrverkeri ordnades. Hornmusik hörde även till.

Sommartid ordnades ofta kvällstillställningar i Torkelsparken. I parken fanns en estrad där militärorkestern brukade spela. Folk flanerade längs Torkelsgatan och umgicks med varandra. Det fanns också en uterestaurang där man kunde slå sig ner och samtala med vänner och bekanta.

Veckosluten ordnades vanligtvis konserter i någon av Viborgs konsertsalar. Fina solister uppträdde, även musikstuderanden från musikinstitutet medverkade. Gertrud kommer ihåg till exempel solisten Heimo Haitto.

Teaterlivet var rikt och pjäserna spelades på svenska. Dramatiska föreningen i Viborg var aktiv och bjöd på fina föreställningar.Livet i Viborg var lyckligt och glamor
öst, berättar Brita-Stina Heinonen till vänster och Gertrud Strömberg, båda födda i Viborg.


Sommarbostad

Sommartid brukade familjen Wiik vistas på Leppäniemi herrgård som ägdes av konsul Kasimir Lundberg. Han ägde den shippingfirma där Alexander Wiik arbetade. Flickorna var på herrgården hela sommaren. Föräldrarna kom vanligtvis dit på fredagskvällarna för att stanna under veckoslutet. Där fanns också andra gäster av olika nationaliteter.

Det var under somrarna som mitt språkintresse vaknade, berättar Gertrud Strömberg.

När familjen åkte ut till sommarvistet i Leppäniemi åkte de tåg och möttes av hästdroska vid järnvägsstationen. Några somrar vistades också familjen på Kärstilä herrgård.Lepp
äniemi herrgård, beläget öster om Viborg nära dåvarande ryska gränsen, var familjen Wiiks sommarställe i många år. I dag är Leppäniemi på den ryska sidan.


Gertrud som är äldst i syskonskaran fick efter studenten anställning på företaget Oy Waldhof Ab. Hon avancerade snabbt till bokförerska-kassörska och fick ofta vara med och arrangera fester och bjudningar.

Som 16-åring gick hon med i Lotta-rörelsen. Det resulterade i att när kriget bröt ut 1939 kom hon från Waldhof i Viborg till Kexholm som Lotta. Hon var sanitetslotta på krigssjukhuset i Kexholm och tillhörde samtidigt fabrikens så kallade dödsbataljon.

Gertrud Strömberg, som hette Wiik ännu på den tiden, hade inte tänkt bege sig iväg från Kexholm trots att området var hotat. Men några av hennes vänner lyckades dock övertyga henne att lämna Kexholm, ifall hon ville klara sig med livet i behåll.

Gertrud åkte iväg med tåg och strax efteråt bombarderades Kexholm med fullträff i det hus dar hon hade befunnit sig. De som fanns kvar i huset dog. Det var tydligen meningen att Gertrud skulle uträtta en hel del till i sitt liv.

Hon sökte tjänst som sekreterare vid Imatra Järnverk, där hon tjänstgjorde under vinterkriget och fortsättningskriget. Sedan kom hon till C. J. Hartman iVasa och engagerades som Lotta vid krigssjukhuset i Vasa. Där assisterade Gertrud doktor Per Malm när han tog emot sårade soldater. Hennes uppgift var även att vårda döende soldater i det så kallade dödsrummet.

Det var en tung och tragisk uppgift, säger Gertrud Strömberg.


En fåtölj – ett rökbord

I det wiikska hemmet i Viborg fanns fina tavlor, möbler, silver och andra värdefulla saker. Det enda fadern fick med sig från hemmet var lite silver, några böcker och fotografier.

Brita-Stina var 16 år när kriget bröt ut, den yngsta systern Hjördis var sex år. Flickorna evakuerades tillsammans med modern. De tre andra systrarna hade arbete på annan ort. Den första evakueringen var frivillig och familjen kom då till Jakobstad till moderns kusin där de stannade i några veckor. Andra gången, den l december 1939, blev det tvångsevakuering.

Vi for iväg till Larsmo och bodde hos mormors syster. Jag minns att mamma hoppades att vi skulle få återvända om några veckor till Viborg, berättar Brita-Stina.

När vi for till järnvägsstationen i Viborg brann det på flera ställen. Vid stationen stod folk som packade sillar. Vi steg på tåget och åkte iväg med Jakobstad som destination. När vi kom fram bombarderades också Jakobstad.

Vi hoppades hela tiden att vi skulle få återvända till vårt kära Viborg.

Gertrud, som besökte Viborg efter att familjen hade evakuerats fick möjlighet att ta en titt i Lundqvists salong hösten 1941, märkte förändringen. Där president Svinhufvuds porträtt hade hängt fanns nu Stalins. Det kändes obehagligt.

Familjen Wiik hade svårt att känna glädje och tacksamhet över att kriget var slut när de samtidigt måste vänja sig vid tanken att aldrig kunna återvända till sitt hem.

Vi råkade i en känslomässig konflikt. Vi var givetvis lättade över att kriget var över, men det var en förfärlig känsla att tänka sig att aldrig kunna återvända till Viborg.

En tid efter krigsslutet fick familjen höra att någon sett en av deras fåtöljer vid uppsamlingscentralen i Helsingfors.

Den fåtöljen har jag numera i min ägo och kan inte ens förmå mig att byta tyg på den, säger Brita-Stina.

Ett rökbord från hemmet i Viborg fann man också. Gertrud fick rökbordet.


Rökbordet
.


Brita-Stina Heinonen fick möjlighet att besöka Viborg år 1988. Hon ångrar inte besöket, men någon glädje upplevde hon inte.

–  Viborg var vanskött, likaså huset där familjen hade sin våning.

När Brita-Stina kom hem till Jakobstad målade hon fyra tavlor med Viborg-motiv hämtade från de vyer som fanns på trettiotalet. Målandet hjälpte henne vidare.


Systrarna for norrut

Systrarna Gertrud och Brita-Stina for båda norrut liksom Klingspor när de inte kunde återvända till Viborg. Gertrud gifte sig Strömberg och maken fick tjänst i Uleåborg.

Gertrud som egentligen inte skaffade sig någon annan utbildning än studentexamen i Viborg beslöt att inleda studier när hon var i femtioårs åldern. Hon blev filosofie magister och fick ett lektorat i svenska vid Uleåborgs universitet. Där arbetade hon fram till sin pensionering.

Hon har också rätt att utfärda lilla språkintyget i svenska, något som hon utövade flitigt i Uleåborg. Som pensionär har hon fortsatt den uppgiften i Jakobstad. Gertrud som bodde 36 år i Uleåborg flyttade till Jakobstad för 9 år sedan.

Brita-Stina flyttade till Limingo på grund av sin makes arbete. När Brita-Stina väntade sitt femte barn dog maken plötsligt, endast 42 år. Brita-Stina flyttade då med sina barn till Jakobstad, där hon fick tjänst på en bank. Barnet som föddes, en gosse, led av svårt hjärtfel och dog som spädbarn.

Brita-Stina arbetade senare som kanslist vid handelskammaren i Jakobstad därifrån hon pensionerades för några år sedan. Tillsammans med sin svärson bedriver hon en översättningsbyrå där hon fortfarande är verksam.

Systrarna har hållit kontakt med sina skolkamrater från viborgska tiden. Klassträffar ordnas regelbundet i Helsingfors. Då vädras minnena.


Birgitta Östdahl, sid 3–10.

Anekdoter

Gunnar Smeds


Årets anekdoter togs upp på band under hemtrevliga förhållanden. November, som brukar vara mörk och dyster, var nu som en ljus marsdag med snö och solsken. Jag satt vid Rijfas, fick kaffe vid köksbordet och hörde de minnesgoda och pigga åldringarna Svea och Gunnar Ahlnäs berätta både självupplevda och av andra berättade minnen. Gunnar berättade bland annat många minnen från nyskiftet i Socklot på 1930-talet. Gunnar finns i Smedsboken i tabell 42 och Svea är dotter till Hulda i tabell 39.

August Vik, farbror till de ”wiikska flickorna” som det berättas om i intervjun i årets Smeds-blad, var på besök vid Rijfas i slutet av 1940-talet. August hade då varit i Amerika 50 år men kom ännu ihåg en ramsa om Anders Wik, som också kallades Gröit-Ant: ”Gröit-Ant ja' såg, i smöröga' låg, stänka (stånkade) och åt, med jämner och låt”.

Svea var kurskamrat med min far Evert Smeds vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1925–26. Det var känt att han var mera praktiskt än teoretiskt lagd. Lärare Björkvall, som undervisade i geografi, bad Evert läsa ett stycke ur läroboken, varpå Evert sa: ”Kanske någon annan läser, så går det radare (fortare)”.

Isak Mattsson Smeds (tabell 28) flyttade till Ytterjeppo 1857. En kväll satt han tillsammans med grannen framför brasan och ritade gården, som han tänkte bygga, med ett kol på en pärta. Han förklarade att gården skulle ha två fönster i gavelväggen. ”To ska' laga trii”, sa grannen, som blivit dåsig i värmen.

Efter nyskiftet i Socklot var byrådet samlat och Jakob Vik ”stod till svars” för den björkved han tagit ur byns samfällda skog på Grisselön. Byrådet kom fram till en skälig mängd. Jakob var ärlig och sa: ”He' e' fö' liite, he' e' fö' liite, ja' ha' teiji i 25 års tiid”.

Det bestämdes också att de, som inte hade egen skog, skulle få ta ved från byns skifte på norra Torsön. ”He' e' fö' langt tii”, var Jakobs kommentar. Harjulins hade fått ett skifte vid Rivi (socklotdikets utlopp i Hästbådafjärden) mot Grisselön. Arne Harjulin sa då, att nu är det färdigt tagit i deras skifte.

Gunnar Ahlnäs berättade att han följande dag for förbi ifrågavarande skifte till Sandkubban. Harjulins var med tre hästar och högg i början av skiftet. I andra ändan av skiftet högg Jakob ved åt sig, utan att Harjulins visste om det.

Bröderna Jakob Vik och August Vingren (tabell 35) fiskade tillsammans. En gång, berättade Svea, satt Jakob och sjöng: ”Det kostar Gud så ganska ringa, en fattig man att göra rik”. Augusts kommentar var: ”Men no' har an schou (fullt upp) me' te'. ”

Såsom jag nämnde i inledningen berättade Gunnar många episoder från nyskiftet på 1930-talet i Socklot. Ansökan om nyskiftesförrättning gjordes 1932 då det ännu var depression. På ett internt möte bland bönderna föreslog Vilhelm Harjulin, som var försiktig, att de skulle ingå med en ”böneskrift” till regeringen om uppskov. Vid nästa förrättningssammanträde framförde han samma förslag. Skiftesförrättaren Manninen menade, att det nu var den bästa tidpunkten att genomföra ett nyskifte, för då det var dags att betala skulle det inte just kosta någonting. Just så blev det också sex år senare då skiftet var klart.

Många gånger gick det ganska hett till. Då förslagsskiftet presenterades var det några som var mycket missnöjda. De besvärade sig till skiftesrätten, som kom att sammanträda i Sockenstugan i Nykarleby. De missnöjda menade att skiftesförrättaren inte hade kungjort graderingen på de gamla hemmanen. Juristen Kaila från Gamlakarleby, som biträdde besvärandena, pläderade för att förslagsskiftet skulle förkastas. Skiftesförrättaren Manninen, som kände bra till alla protokollsböcker, tog snabbt fram protokollet där besvärandena delgetts graderingen. Manninen visade Kaila protokollet. Det blev paus och Kaila satte protokollsboken under näsan på huvudbesväranden och sa med ilska i rösten: ”Här har ni namnet erat”.

Manninen, som stod i närheten sa: ”Ja, om sånt här går i Kokkola, men inte går det i Nykarleby”. Manninen hade tagit så illa vid sig att han tänkte stämma besvärandena för ärekränkning. Efter en längre stunds diskussion förklarades besvärandena som ”mindre vetande”, varvid Manninen avstod från vidare åtgärder.

Vid ett tillfälle var Vilhelm Harjulin inne på nyskifteskansliet där den humoristiska biträdande lantmätaren Vessberg (Vestberg?) arbetade. Harjulin sade, att han ville ha en liten parcell på 20 tunnland på Hästbådan och satte tummen på kartan. ”Det där är 120 tunnland”, sa Vessberg, som såg vad Harjulins stora tumme täckte. Harjulin fick sin parcell.


Gunnar Smeds, sid 11–12.

Festdikt
vid släktträffen i
Nykarleby den 12 juli 1992

Fredrik Westerlund


Smedska släkten är en ätt
som slagit sten och slipat slätt.
Så småningom har slagen tystnat
men kvar står byggandets idé:
På den grund som fädren lagt
vi lever nu i väl och ve.

Många människor genom åren
mättat sig med markens grödor
men nu så kommer våren
och ger åt släkten andra mödor:
Vi brukar nu det arv vi fått
och skörden mäts i andra mått.

Europa enas och envar
allt närmare till släkten har.
En titt omkring mig ger besked:
I salen sitter folk i led
av många led
från alla led.

Familjen lever nära kusten,
en sak som märkts i dess diet
då djur som dvalts i havets djup
har dragits upp därur med nät.
Därjämte gillrats andra fällor
där fångsten enligt säkra källor
har hämtats hem i äktenskapets slup.

Säkert sammanstrålar släkten snart igen
för starkt är släktskapsbandet som förenar
den smedska stammens alla grenar.


Fredrik, som vuxit upp i Nabba gårdsgrupp, tillhör Smedssläkten genom sin mor Runa och mormor Edit, tabell 17 i släktboken. Hela hans släktgren finns med i släktutredningen i Smeds-bladet nr 10.

Fredrik, som är född 1970, har sedan barnsben glatt vänner och släktingar med fyndiga tillfällighetsdikter. Han studerar franska, teologi, filosofi och språkvetenskap vid Åbo akademi. Innevarande läsår är han i Frankrike för att studera teologi.


Sid 13.

Släktträffen 1992 i bild

Bilderna är tagna av Sture Smeds, bildtext och montage Tor Fors


Roy Björkman dirigerar bilarna till parkeringsplatserna.
[Notera telefonkioskenförstoringen.]Anm
älningarna tas emot och var och en, stor som liten, får sin namnetikett med släkttabellnummer för att fästas på väl synlig plats.P
å bilden här intill är det Sigurd och Leena Hermansson, som tar emot anmälningarna.


Fr
ån vänster: Bengt och Gunvor Kronqvist, Nykarleby, Elsie och Lars (skymd) Anderson och brodern Jarl-Gunnar, Vasa.Fr
ån vänster: Inga-Britt Lindvall, Forsby Lilian Frostdahl, Socklot, Henry Järnström och hans fru Agneta, Nyköping, Gretel Bengs, Vörå, mor till Lilian och Agneta, samt Maj-Len Pemu Raumo, kusin till Lilian och Agneta.I årets släktträff, som hölls i Idrottsgården i Nykarleby, deltog närmare 700 personer.
Förstoring. 
Tor Fors hälsade välkommen ...   ... och Birgitta Smeds översatte till finska och engelska.

 

 
Välkommen till Nykarleby hälsade stadsdirektör Stig Östdahl, även på finska och engelska.   Maria Smeds från Jönköping sjöng bl.a. sånger med anknytning till Nykarleby.

 


En sevärdhet var den utställning av vykort med Nykarleby-motiv från 1890 till 1955 som Fredrik Liljeström och hans fästmö Karin Wahlberg, bosatta i Stockholm, hade ordnat. Fredrik har i sin privata samling flera hundra vykort med motiv från Nykarleby.
Förstoring. [Nu upptäckte jag att detta var publicerat sedan tidigare.]I
släktkören sjöng: Förstoring.

Sopran: Carina Björkman, Frida Blomkvist, Linda Cederholm, Margita Dahlin, Christina Englund, Karin Envik, Leone Forsman, Lolan Granvik, Solveig Karlström, Margaretha Kronqvist, Åsa Lindvall, Elsa Lundqvist, Ulla-Brita Löf, Elsa Nordlund, Eva Nordlund, Märta Ringvall, Lisbeth Sabel, Alma Smeds, Britta Smeds, Gurli Söderman.

Alt: Camilla Cederholm, Britta Harald, Doris Lindgren, Inga-Britt Lindvall, Barbro Nordling, Brita Segervall, Sol-Britt, Maria och Eva Smeds, Isa Viklund, Birgitta Östdahl.

Tenor: Runar Cederholm, Ragnar Fors, Tor Lybäck, Birger Ringvall, Ralf Söderman Bruno Westerlund, Henry Viklund.

Bas: Tor Fors, Håkan Granvik, Mikael Granvik, Sigurd Hermansson, Daniel Lindgren, Kent Lundqvist. Dirigent: Marguerithe Sandstedt-Granvik.

 

 
Fredrik Westerlund framförde egen festdikt.   Marguerithe Sandstedt-Granvik med barnen Victoria och Joel sjöng både i kyrkan och i Idrottsgården.
[Marguerithes ljusa ˜grävlingslock˜ i pannan glömmer jag aldrig.]Elsie Anderson Vasa, Alf Helsing Helsingfors, Carita och Esa Kuusela med sonen Janne, Alice och Lars Anderson Vasa samt Brita Helsing Helsingfors. Bilden är tagen av J-G Anderson.Brita och Per-Erik Segervall Nykarleby, med ryggen mot kamera
n, Harry Holmäng Pedersöre.Stig och Birgitta
Östdahl Kronoby med barnen Ida, Richard och Anna samt Erik Smeds Solf.Från vänster: Carola Simons, Tyskland, Janet Raether USA, Johan Fogel Sverige, Carl-Gustav Fogel Åbo, Erik Smeds Solf, Birgitta Linder Helsingfors, och Lea Smeds NykarlebyTill v
änster Nils Luukkonen Jakobstad och Stig Östdahl.Fr
ån vänster: Johan Fogel Solna, Sverige Ulla Norrbäck (skymd) och hennes far Rafael Strandén Jakobstad samt Carola Simons, Heidelberg, TysklandN
ärmast från vänster, Ingrid Haglund Socklot, sondottern Lisa och hennes mor Anita. Bakom dem Marianne och Maria Wenelius Jakobstad.Tor Fors presenterar Kristina Ahln
äs, som berättar om hur det är att bo och arbeta i Alaska.Carl-Gustav Fogel ber
ättar om Janet Raether och Dennis Spikberg som hade kommit till släktträffen från Amerika.Tack s
äger Tor Lybäck till familjen Granvik och överlämnar ett fång blommor.Tack
säger Tor Fors till Lars Smeds som avgår efter 15 år i arbetsgruppen för Smedssläkten.


Per-Erik Segervall videofilmade hela släktträffen. Är du intresserad av filmen, kontakta Per-Erik, Skogsgatan 17 66900 Nykarleby eller per telefon 967-22 05 66.


Text Tor Fors, foto Sture Smeds, sid 14–18.

Ättlingar till Johannes och Signe
Karlsson
på släktträff

Harry Carlson


Söndagen den 5 juli, en solig högsommardag, samlades tre generationer ättlingar till Johannes och Signe Karlsson till släktsammankomst på högstadieskolan i Petalax.

Trots att en del kusiner och kusinbarn var förhindrade att närvara, deltog ändock 42 personer i sammankomsten, som Gun och Lars Varstala hade inbjudit till.

Händelser och minnen väcktes till liv, gamla fotografier visades och kommenterades, det pratades med varandra, kanske också i mun på varandra, det fotograferades – vi kände gemenskap.

Tack Gun och Lars för idén att samlas till en glädjens och minnesrik dag.
Harry CarlsonAv Johannes' och Signes sju barn fyra s
öner och tre döttrar är endast döttrarna kvar i livet. Från vänster: Tyra Skåtar, Inga Brors och Gretel Bengs.Fr
ån vänster: Helena Karlsson, Rolf Carlson, båda Stockholm, Christer Brors, Vörå, Gunvor Kronqvist Nykarleby, Lilian Frostdahl (skymd) Socklot, Birgitta Rådman Kvimo, Harry Carlson Petsmo, Gerd Nyqvist Oravais, Gun Varstala Petalax och Roger Bengs Solf.


Tre generationer ”karlss
öner” samlade till släktsammankomst i Petalax.


       

Tor Fors

Gransångargatan 132

724 71 Västerås

Sverige

Bo-Erik Granvik

Tärnvägen 10

824 00 Hudiksvall

     ”

Carita Häger

 

66 930 Kovjoki

Finland

Birgitta Östdahl

 

68 500 Kronoby

     ”


Harry Carlson, sid 26.

Julsång

Harald Blomqvist


Julbock klappar på vår dörr
hämtar barnen skänker
Bössa, trumma och trumpet
geografi och karta med
allt vad roligt blott jag vet
därpå nu jag tänker.

Kära snälla julbock du
snål får du ej vara
Du skall hämta oss så raskt
tennsoldater full en ask
Åt min bror en ståtlig kask
idel saker rara.

Dock vad helst jag hava vill
du nog själv lär ana
Barnen längtansfullt stå
pappa, mamma de också
liksom farfar dyster går
att dej efterspana.


Denna sång har under våra föräldrar Anders och Evelina Blomqvists äktenskap, som ingicks 30 nov 1906 och efter första barnets födelse, sjungits alla jular när julbocken väntats på julaftonen, både under den tid familjen bodde i Nykarleby och senare i Jakobstad.

Alla vi som växte upp i familjen har således, hela uppväxttiden aldrig upplevt en jul utan att ha sjungit sången.

Det väckte därför förundran när vi, först i en mindre krets i Vasa, och sedan på Jakobstad-Pedersöre-nejdens julfestårsfest 1992 framförde den för att testa huru många som kände till den. Ingen av de närvarande hade hört den förut.

Sången torde troligtvis komma från Nykarleby. Nu undrar vi om någon av Smeds-bladets läsare känner till vem som skrivit den och vem som tonsatt den. Hör av er till undertecknad.


Beckbruksgatan 9 652 00 Vasa, sid 00–00.Smeds-bladet Nr 16/1992.


Läs mer:
Visan är dokumenterad i Samlingen för folklig musik- och dansutövning, Vasa, Magasin V.
Föregående nummer, 15.
Följande nummer, 17.
(Inf. 2022-12-21, rev. 2022-12-30 .)