Zacharias Topelius dagböcker

av

Paul Nyberg


Förklaringar

Zacharias Topelius dagböcker för åren 1832–40 gavs ut av dottersonen Paul Nyberg i 6 band, det första 1918 och det sista 1924. De publicerades som följetong från november 2003 till och med december 2004.
Välj månad från menyn ovanför! Visa menyn om den inte redan finns här ovanför.
I normala fall är endast det som berör Nykarleby samt resorna därifrån och dit publicerat.
{ } betyder undantagsvis min kommentar.
* endast en del av månaden publicerad.
  
Första bandet
Förord till
hela verket.
Företal
Andra bandet Tredje bandet Fjärde bandet
Förklaringar och upplysningar.

Del 1

1832

1834

Del 2

1834

Del 1

1835

Del 2
1836

Del 1
1837

Del 2
1838

Del 1
1839

Del 2
1840
  Jan* Jan* Jan Jan Jan Jan*
Febr*|     Febr* Febr* Febr*
  Maj         Maj*
Juni Juni* Juni Juni* Juni* Juni* Juni
Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli*
Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug*
Sept Sept* Sept Sept* Sept* Sept Sept 
Okt*   Okt     Okt Okt*
  Nov     Nov  
Dec*   Dec Dec Dec* Dec Dec*

 Läs mer:
Bildförteckning.
Kring Topelius dagböcker I.
Kuddnäs. Skalden Z. Topelius forna hemgårds historia av Zachris Schalin.
Kuddnäs i kaptilet Fakta.
I Några nykarlebyfamiljer. Borgare, tjänstemän och vanligt folk i Nykarleby stads historia del II av Erik Birck finns fakta om en del av personerna som omnämns.
Resebilder ur Topeliuska dagböcker och familjebrev av Paul Nyberg.

Svenska Litteratursällskapet publicerade dagböckerna på nätet i augusti 2018.
(Rev. 2020-01-23 .)