Pedersöre


Pedersöre

— — —

P. utgjorde under medeltiden en storsocken, som omfattade hela n. delen av det nuvarande [före detta] Vasa län. Från denna avskildes sedermera bl.a. Karleby, Kronoby, Nykarleby [1607] och Lappajärvi. Trakten har sedan äldsta tider varit känd som en handelsplats. Den mäktiga släkten Fordell innehade på 1500-t. Pinnonäs kungsladugård, på vars marker Jakobstad grundades 1652. Staden uppkallades efter den samma år avlidne riksmarsken Jakob de la Gardie, som från 1608 haft P. socken i förläning. Med staden har senare bl.a. den forna P. kyrkby (m. gråstenskyrka från 1400-t., landsdelens äldsta) införlivats. Från Esse omtalas på 1730-t. en religiös rörelse med extatiska drag; bland dess anhängare märks Abraham Achrenius (se denne). Esse och Purmo, tidigare kapellförsamlingar under P., blev självständiga församlingar 1865 respektive 1867; deras träkyrkor är uppförda 1770 och 1772. Esse och Purmo var självständiga kommuner fram till 1977, då en ny storkommun med namnet P. bildades. (K.V. & B. Åkerblom, P. sockens historia, 3 bd, 1950—71; Ur Esse kommuns historia, 1922; S. Melin, P. kyrka, 1965)

Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Vörå socken var följande söderut.
Kyrkobyggmästaren Jacob Rijf från Socklot utförde en hel del ombyggnadsarbeten på kyrkan.
En anekdot om pedersörebor av Nabopolassar.

Alla sidor där Pedersöre nämns.
Sammanställningen ”Församlingar som uppstått ur Pedersöre moderförsamling” på Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. har tyvärr försvunnit.


Pedersöre kyrka från norr. Kortet avsänt 16/6 1926 från Jakobstad till Malmö. Pedersöre kyrka från norr. Kortet avsänt 16/6 1926 från Jakobstad till Malmö.
Jakobstads Pappershandel. Hugo Rönning.

(Rev. 2022-04-10 ,)