Barnlitteratur

barnlitteratur

— — —

Landets äldsta barntidning är tidskriften Eos. Den utkommer sedan 1893 och utgavs ursprungligen av lärarinnan Anni Trygg-Helenius; utges sedan 1926 av Finlands svenska nykterhetsförbund i Vasa. Den hade 1854—62 en föregångare i Åbo med samma namn, bakom vilken troligen stod Z. Topelius.

— — —Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Ture Granqvist var redaktör 1944—69.