Bjarmer

bjarmer
, Bjarmaland, förekommer i de fornnordiska sagorna som beteckning på Vita havets s. kustområde och dess bebyggare. B. var uppenbarligen karelare, som under förhistorisk tid idkade handel i Finland, n. Sverige och Finnmarken. Deras handel fortsattes i historisk tid av fjärrkarelska gårdfarihandlare (se påsaryssar), som hade uppdelat hela Finland inkl. Åland mellan sig så, att varje man, var släkt och by alltid verkade på samma område och i samma riktning. B. köpte främst upp pälsverk och sålde kram. (Kulturhist. lexikon f. nordisk medeltid I, art. b. och Bjarmaland.Uppslagsverket Finland (1982).