Byslagsmål

byslagsmål
, slagsmål i slutet av 1800-t. och början av 1900-t. i s.v. Finland, Sydösterbotten och s. Karelen. B. utkämpades mellan de unga männen i olika byar särskilt på höstarna och i samband med bröllop, marknader och festligheter som varade flera dagar. Mot slutet av 1800-t. fick de särskilt i Sydösterbotten en alltmer våldsam karaktär (jfr häjyt), vilket ofta föranledde ingripanden från myndigheternas sida och småningom ledde till, att seden helt och hållet dog ut på 1920-t. Från Nyland är seden inte lika känd, mycket beroende på att bebyggelsen här inte hade den fasta bykaraktär som fanns i Österbotten. (E. Haavio-Mannila, Kylätappelut, 1958)
Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer: Österbottningarna ur Boken om vårt land av Z. Topelius.