Domsaga


domsaga,
område inom vilket häradshövding utövar domsrätt. I landet fanns 1981 71 d., av vilka de flesta i sin tur är indelade i tingslag, som omfattar en eller flera kommuner. Till domsagor kan förutom landskommuner även höra vissa städer, dvs. sådana som grundats 1959 eller senare, och sådana äldre städer där domstolen indragits.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Domstolsväsendet från forntid till nutid av Lennart Johansson.
(Inf. 2004-11-27, rev. 2010-02-07.)