Fältskärns berättelser


Fältskärns berättelser, en rad skildringar ur Sverige-Finlands historia av Z. Topelius, först publicerade som följetong i Helsingfors Tidningar 1851—56 och utgivna i bokform 1853—67. Verket behandlar den finländska adelsätten Bertelskölds och bondeborgarsläkten Larssons öden under perioden 1632—1772. Ett av författarens huvudintressen gällde kampen mellan envälde, adelsvälde och ständervälde och den ståndsrivalitet som var förbunden med den. Intresset hade sin bakgrund i den aktualitet som frågan om statsskicket fick under 1850- och 60-t. F. har utkommit i ett flertal upplagor på svenska och finska.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Helsingfors Tidningar den 29 oktober 1851.
Fältskärer i Uppslagsverket Finland.
Släkten Backman gav stoff till Fältskärns berättelser i Jakobstads Tidning.
Johan Jakob Bäck.
Zachris Schalin om verket.

Tack vare att Lars Pensar tillhandahöll Topeliusminnen I av Gustaf Hedström, fick jag upp ögonen för att vissa händelser utspelar sig i och omkring ”Ny-Carleby”. Hade varit så ovetande att bokverket inte ens fanns med i bibliografin. Det är mycket invecklat uppdelat i cykler, afdelningar, berättelser och kapitel.


Några berättelser

Inledning till Flyktingarne i ödemarken.
Flyktingarne i ödemarken.
Vinter- och vårdagar.
Fribrytarens jagt.
Pärmen till det vackra bandet som nedanstående Berättelser ur ”Fjerde cykeln, Förra Afdelningen” är hämtade ur.