Fennomani och fennofiler

fennomani
, ”finskhetsiver”, namn på den finskhetsrörelse som framgick ur den Porthanska kretsen och dess arvtagare vid Åbo akademi (se Åboromantiken). Ordet användes första gången av den rikssvenske författaren Lorenzo Hammarsk(j)öld. F. som benämning på den nyromantiska riktningen i Åbo avsåg att karakterisera dess iver för studiet av Finlands historia (jfr fennofiler), men kom senare att beteckna den finska språkpolitiska och nationella rörelsen (se nationalitetsrörelserna).


fennofiler, ”Finlandsvänner”, sammanfattande benämning på de 1700-talsforskare, vilkas strävanden gick ut på att öka kännedomen om Finlands historia och finländska förhållanden överhuvudtaget och att uppmuntra till studium av finska språket.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Johannes Bäck var fennoman.
(Inf. 2005-01-29.)