Häradshövding


häradshövding
, lagfaren tjänsteman som förestår en domsaga. H. är ordförande i häradsrätten (se d.o.) och utnämns av högsta domstolen på framställning av hovrätten. H. skulle enligt bestämmelserna i kung Kristoffers landslag av 1442 utses av kungen bland tre män som häradsallmogen ställde på förslag. Denna bestämmelse åsidosattes sedermera av Gustav Vasa och hans efterträdare, som till h. ofta utnämnde gunstlingar eller män vilka ansågs förtjänta av belöning. Dessa tillhörde vanligen adeln och hade sällan vare sig tid eller intresse för att sitta ting, varför de anställde s.k. lagläsare (se d.o.), som förrättade tingen i deras ställe. Bruket att anställa ställföreträdare för h. förbjöds 1680. Jfr domsaga.

Uppslagsverket Finland (1982).


Häradshövdingar i Nykarleby domsaga

Barck, Nils 1862–71
Castrén, Erik 1872–88
Barck, Johan 1888–1904
Taucher, Isidor 1904–14
Sandelin, Odo 1916–38
Ingman, Martin 1939–53


Ur Pedersöre 1999. Tidigare häradshövdingar.

Läs mer:
Domstolsväsendet från forntid till nutid av Lennart Johansson.
Notis om utnämning av Sandelin i Österbottniska Posten.
(Inf. 2003-11-16.)