Hovrättsauskultant
hovrättsauskultant, person som avlagt till domartjänst berättigande examen (jur. kand.-examen) och tillfälligtvis tjänstgör vid domsaga för erhållande av vicehäradshövdings (se d.o.) titel. H. innehar ingen särskild tjänst, utan tilldelas olika uppgifter vid häradsrätt eller domsagas kansli.


Uppslagsverket Finland (1982)


Läs mer:
Ett flertal av stadens borgmästare har varit h.