Hurri


hurri
, finskt glåpord för finlandssvensk. Ordet är känt sedan 1780-t. och var ursprungligen en beteckning för nykomling eller främling; sin negativa betydelse torde det ha fått först på 1930-t. En försvenskning av ordet, hurrare, uppstod under 1970-t. som benämning på en krets av språkligt och kulturellt självmedvetna svenskösterbottningar. Hurrarna var namnet på en samling debattartiklar om finlandssvenskarna, som utkom 1974 på Författarnas andelslag.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Gösta Ågren och Erik Ågren var hurrare.
(Rev. 2011-01-09 .)