Jordebok


jordebok, skatteregister över jordegendomar på landet med uppgift om deras kamerala förhållanden, t.ex. grundskatt. Regelbunden j. började i Finland föras ca 1540. Jordlägenheternas namn uppträder kring 1700, deras nummer något decennium senare. Den yngsta j. är från 1905, senare kompletterad. Efter grundskattens avskrivande 1925 brev förandet av j. onödigt och avskaffades genom lag 1953. Samma år infördes i stället ett jordregister (jfr d.o.) — En faksimilupplaga av 1540 års j. för Åbo slottslän utgavs 1930.


Uppslagsverket Finland (1982).