Juthbacka


Juthbacka
, herrgård i Nykarleby, uppförd 1821 av löjtnant Carl Backman. Släktgården innehades sedan bl.a. av professor Woldemar Backman. Efter hans död inrättades gården 1952 till semesterhem för de svenskösterbottniska husmödrarna. Inrättningen upprätthölls till en början av andelslaget Juthbacka semesterhem med föreningen Juthbacka vänner som ideell stödorganisation. Den övertogs i början av 1960-talet av Semesterfrämjandet i Österbotten, samtidigt som kommersiella intressen trädde mera i förgrunden. I början av 1970-talet tillkom bl.a. en simbassäng och en restaurangflygel, sammanbyggd med den gamla huvudbyggnaden.

Anläggningarna inköptes 1977 av Nykarleby stad och har därefter uthyrts åt privatföretagare; dessa driver anläggningen som semestercentrum med hotell, restaurang och camping. En friluftsteater har arbetat här sedan 1971 [Juthbacka teater r.f. håller efter dammhöjningen till på Scala] och mest spelat folkliga pjäser som Värmlänningarna och Sockenskomakarna.


Uppslagsverket Finland (1982).

 

*     *     *

Juthbacka 2006

Hösten 2003 köptes J. av en stiftelse som skall driva någon form av finlandssvensk kulturverksamhet. Våren 2006 stod herrgården färdigrenoverad. Juthbackamarknaden med tusentals besökare arrangeras sedan 1979.


Infarten till Juthbacka.
Infarten till Juthbacka. Ungefär samma vy en vårvinterdag 1934.

Foto: Lars Pensar den 18 oktober 2006.

 

*     *     *


Juthbacka 1952


Infarten till Juthbacka.
Carl-Eric Backlund publicerade på facebookgruppen Nykarleby med kommentaren:

Motiv, Jutbacka, målad av Ethel Swan-Luutonen 1952. Min mor vann akvarellen vid ett jippo som gick av stapeln 1952 i Samskolans lokaler, om jag inte missminner mig!

(Inf. 2014-09-28.)

 

*     *     *


Juthbacka ca 1900


Juthbacka herrgård.
Juthbacka herrgård från nuvarande restaurangparkeringen. Förstoring.

Foto: Johannes Schalin.
Mikael Schalin tillhandahöll.
(Inf. 2023-11-12.)


Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.
Juthbacka Teater av Lars Pensar.
Juthbackamarkanden av Lars Pensar.
Fler bilder från promenaden hösten 2006.
Nykarleby i konsten.

Juthbacka Teater på facebook.
(Rev. 2023-11-12 )

.