Karleborg
Karleborg, grevskap, som 20/3 1652 förlänades Klas Tott. Det omfattade till en början Nykarleby stad och delar av Nykarleby och Lappo socknar; 1653 tillkom områden i Lappo, Ilmola och Vörå. Indrogs 1686.


Uppslagsverket Finland (1983).Karleborg
, ett grefskap, som 20 mars 1652 förlänades åt grefve Klas Tott och till en början omfattade Nykarleby stad i Österbotten samt 180 5/6 mtl inom de i samma landsort belägna Nykarleby och Lappo socknar. Sedermera fick Tott, 20 juli 1653, tillstånd att införlifva med detsamma 156 11/12 mtl inom Ilmola, Vörå och Lappo socknar i Österbotten, hvilka gods han kort förut förvärfvat under allodial frälserätt. Från den tiden omfattade det således Nykarleby stad samt 337 3/4 mtl inom Nykarleby, Lappo, Ilmola och Vörå socknar i Österbotten. Det indrogs till kronan till följd af 1680 års riksdags beslut. Jfr E.  W. Bergman, ”Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652—1659” (i Sv. lit.-sällsk:s i Finland ”Förhandl. o. upps.” (1894). G. F.


Nordisk familjebok (1910).

Hösten 2006 bytte Nykarleby högstadieskola namn till Carleborgsskolan.


Läs mer:
Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652—59 av E. W. Bergman.
Övriga förläningar i Österbotten av K. V. Åkerblom.
År 1944 föreslog K. V. Åkerblom att namnet skulle återupptas för landskommunen.
Arbetarföreningens hus Karleborg av Lars Pensar.
(Rev. 2010-10-24 .)