Korpholmen


Korpholmen, spätelskehospital i Kronoby, anlades 1628 på en holme vid den dåvarande mynningen av Kronoby älv och upprätthölls, från senare hälften av 1700-t. med plats även för mentalsjuka, till 1848. Hospitalet erhöll 1811 en läkare [Johan Georg Staudinger]. Under årens lopp uppfördes många byggnader på K., av vilka de flesta försvunnit; kvar står bl.a. den forna läkarbostaden, som tjänstgör som manbyggnad på en lantgård. En minnessten restes 1956 på den plats där en hospitalkyrka stod från ca 1654 till början av 1800-t. (H. Tegengren, Kronoby sockens historia, 1943)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
År 1722 skickades en kvinna från Nykarleby till Kronoby hospital, som Korpholmen också kallades.
Lördagen den 26 augusti 1837 besökte Zacharias Topelius hospitalet.

Lolan Björkman (1998) I mörket skyddad av ljus.
Hospitalet på Kronoby Hembygdsförenings webbplats.
(Inf. 2004-02-15, rev. 2022-01-04 .)