Kuddnäs
Kuddnäs, egendom vid Nykarleby älv i Nykarleby, belägen i stadsbebyggelsens n. utkanter. Gården är känd sedan 1620-t., då Nykarleby anlades på dess mark. Under stora ofreden brändes byggnaderna på hemmanet, som därefter var utan bebyggare fram till början av 1800-t. Egendomen hette ursprungligen Kuddnissas, men under 1840-t. kom det nuvarande namnet i bruk. Den inköptes 1814 på exekutiv auktion av provinsialläkaren Z. Top(p)elius, far till skalden, och innehades sedan jämte senare inköpta jordlotter till 1873 av familjen Topelius. K. genomgick därefter skiftande öden och tjänstgjorde bl.a. som fattiggård, kommunalhem och mentalsjukhus för Nykarleby lk. Det blev 1934 museum och upprätthölls av Stiftelsen Zachris Topelius barndomshem fram till 1983, då det övertogs av staden. Huvudbyggnaden, som tidigare stod på en annan gård [i Sundby] och flyttades till sin nuvarande plats i början av 1800-t. [1804], återställdes i det skick den hade under skaldens uppväxtår. (Z. Schalin, K., 1935)


Uppslagsverket Finland (1983).
Kuddnäs huvudbyggnad och bagarstuga från sydost finns vid Kuddnäs och är målad av Josef Herler.
Foto: F. L., juli 2004.


Läs mer:
Förstoring.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Nykarleby i konsten.
Ägarlängd över Kuddnäs av Rudolf Olson.
(Rev. 2023-03-05.)