Kyttlandsbruk
kyttlandsbruk, kyttning (av fi. kytö, kärrodling), gammal odlingsmetod (mest på torvjord), varvid grästorv brändes med ris o. dyl., askan spreds och marken besåddes. K. bedrevs huvudsakligen i Tavastland och v. Finland. Jfr mossodling, svedjebruk. (G. Grotenfelt., Suomen polttoviljelys, 1904)Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
I dikten Sommarkväll i Nykarleby av Axel Lindholm nämns kyttland.
Alla förekomster av kytttland eller kyttlandsrök.


”Tschyta” är ett dialektalt ord för pyra eller glöda.
(Rev. 2019-12-08 .)