Lagläsare


lagläsare
. I slutet av medeltiden och i början av nya tiden var det i Sverige-Finland vanligt att till domare (lagman och häradshövding) utse personer som innehade höga ämbeten. De belönades för sina politiska insatser med inkomsterna av de inbringande domarämbetena och utsåg för sig ställföreträdare. l. Dessa vikarier avlönades med en bråkdel av inkomsterna av ämbetet. Bruket att anställa sådana ställföreträdare förbjöds 1680. (Y. Blomstedt. Laamanninja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito, 1958)Uppslagsverket Finland (1983).
(Inf. 2003-11-16.)