Mantal

mantal, äldre mått på en jordbruksfastighets skatteförmåga, av betydelse särskilt för grundskatterna (jfr d.o.). M. avsåg den jordareal på vilken en bonde med hushåll kunde erhålla sin bärgning och betala skatter i lika förhållande till innehavare av andra jordegendomar. M. var det tal, som uttryckte ett hemmans storlek i kameralt avseende (t.ex. 1 m., 1/8 m., eller 9 7/24 m. för ett större egendomskomplex som Malmgård i Pernå). Sedan uppbärandet av grundskatter och de flesta andra avgifter som baserar sig på m. upphört, har måttet i dag betydelse endast för vissa jorddelningsförrättningar och som grund för rösträttsgraderingen vid mantalsstämma (se mantalskommun).


Uppslagsverket Finland (1983).