Martharörelsen

Martharörelsen. Den tvåspråkiga föreningen Martha bildades 1899 med uppgift att bedriva upplysningsarbete bland husmödrarna, vilket ansågs nödvändigt inför de hotande förryskningsåtgärderna. Upplysningsarbetet skedde i form av föredrag och kurser av skiftande natur. Verksamhetens art har senare blivit mer praktiskt betonad, men det ideella inslaget har ständigt varit betydande. M. strävar att ge sina medlemmar såväl insikter i sociala och kulturella frågor som handledning i angelägenheter som rör husmoderns dagliga gärning. Konsulenter i hemkunskap och trädgårdsskötsel utför rådgivningsarbete i hithörande och andra ämnen. — Föreningen Martha delades 1924 på språklig grund, varvid dagens Marttaliitto (se d.o.) och Finlands svenska marthaförbund (se d.o.) uppkom. Samarbetet mellan de två förbunden sköts genom ett centralutskott med representanter för båda organisationerna. (M. Haltia, Marttatoiminta 1899—1949, 1949)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Marthor på utfärd. 1929
Från Marthas fält i Österbottniska Posten 1929.
Nykarleby stads Marthaförening 1926—1956 i Österbottniska Posten.
Marthorna var mycket engagerade när Husmorsvila etablerades på Juthbacka. Juthbacka av Ragnar Mannil.
Marhorna drev Juthbacka arbetsskola, av Erik Birck.
Nykarleby marthadistriktsförbund r.f. Årberättelse 1975. Historik 1926—1976 av Helen Segerstam.

Finlands svenska Marthaförbunds webbplats.
(Inf. 2008-10-25, rev. 2019-12-12 .)