Medaljkonst


medaljkonst
. En m. uppstod relativt sent i Finland; landets första medaljkonstnär var Walter Runeberg, som följdes bl.a. av Johan Munsterhjelm, Ville Vallgren, Emil Wikström och Felix Nylund. Gerda Qvist är den enda finländska skulptör som helt ägnat sig åt m. och är därför otvivelaktigt det största namnet på området i Finland. Bland medaljkonstnärer från senare decennier märks Essi Renvall, Jussi Vikainen, Oskari Jauhiainen, Aimo Tukiainen, Eila Hiltunen och Kauko Räsänen. 1965 bildades ett gille för m., Suomen mitalitaiteen kilta, som sedan dess varje år anordnat en tävling för medaljkonstnärer.

Banbrytare som samlare av medaljer var H.G. Porthan, vars kollektion dock förstördes vid Åbo brand. Större medaljsamlingar finns i dag bl.a. i Nationalmuseets myntkabinett och i Åbo landskapsmuseum. Beträffande belöningsmedaljer, se Finlands lejons orden, Finlands vita ros' orden, Frihetskorset och utmärkelsetecken. (H.J. Boström, Suomen muistorahat, 2 bd, 1932—36; A. Laitakari, Suomen mitalit 1936—68, 1969; T. Tuukka, Suomen mitalit 1799—1864, 1979)


Läs mer, medaljer över:
- Topelius.
- Kuddnäs
- von Döbeln.
Nykarlebymedaljen.
Juthbackamedaljen.
Nykarleby stads idrotttsmedalj.
Nykarleby-medalj med kyrkan och Storbron.
Legenden i Finlands medaljkonst av J. J. Huldén.

Om det finns fler medaljer som borde finnas i sammanställningen är jag tacksam för uppgifter om det.
(Inf. 2006-01-13, rev. 2020-10-05 .)