Munsalaradikalismen


Munsalaradikalismen
, Munsalasocialismen, politisk och ideell rörelse, som uppträdde i den f.d. österbottniska kommunen Munsala. Den mångfasetterade M. innefattar såväl politisk radikalism som arbete för fred, folkbildning och nykterhet. Den har sina rötter i de religiösa väckelserörelser (pietism, baptism) som gick fram över trakten på 1800-t. och i de socialistiska idéer som hemvändande emigranter strax efter sekelskiftet förde med sig till hembygden. Munsalasocialisterna organiserade sig fram till 1941 som en socialdemokratisk lokalavdelning, men har efter andra världskriget huvudsakligen återfunnits i det folkdemokratiska lägret. Munsala fredsförening, som åren före vinterkriget var störst i landet, bidrog till att anslutningen till de s.k. skogsgardisterna (jfr d.o.) blev stor i bygden under fortsättningskriget. Ett centrum för de många aktiviteter som sammanfattats inom begreppet M. var byn Storsved.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Dennis Rundt (1992) Munsalaradikalismen: En studie i politisk mobilisering och etablering.

Munsalan radikalismi på Wikipedia.fi.
(Inf. 2004-10-31, rev. 2022-06-20 .)