Nikolaistad


Nikolaistad, fi. Nikolainkaupunki, namn på Vasa under ryska tiden. Namnet antogs sedan 15 borgare efter påtryckningar från myndigheternas sida inlämnat en petition till Alexander II i april 1855. Bakom initiativet stod en mindre grupp borgare, som önskade visa kejsaren sin underdånighet, men även länets guvernör och ministerstatssekreteraren samt dennes adjoint hade en viss andel i saken. Namnändringen var impopulär, och vasaborna försökte 1862 förgäves återfå det gamla namnet på sin stad genom en ny hänvändelse till kejsaren. N. användes fram till 1917 i officiella sammanhang; i folkets mun hette staden dock fortfarande Vasa.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
År 1860 önskade ”Ny-Carlebyboerna” överta namnet Wasa.
Ett vykort med Nikolaistad-stämpel.
(Rev. 2016-04-17 )