Ofärdsåren eller -tiden


ofärdsåren, i Finlands historia benämning på perioden från februarimanifestet 1899 till storstrejken 1905 (se historia 3, sid. 585). (E. Kivikataja, Sortovuosien tapahtumia, 1961)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Ofärdsårens begynnelse och ingrepp av V. K. E. Wichmann.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarleby under ofärdsåren av Erik Birck.
Vid Jutas i Jakobstads Tidning 1900.
(Rev. 2009-06-28.)