Österbottens regemente


Österbottens regemente
uppsattes i Österbotten, enligt ett påbud i 1634 års regeringsform. Det rekryterades genom utskrivningar till 1733, då (yngre) indelningsverket infördes i landskapet. Följande år utsågs Tottesund (se d.o.) i Maxmo till regementschefens boställe. Ö. deltog under trettioåriga kriget bl.a. i slaget vid Leipzig 1642, under Karl XI:s danska krig i slaget vid Lund 1676 och stred under stora nordiska kriget i Estland samt i hemlandet bl.a. vid Kostianvirta ström 1713 och vid Napo 1714; var även med om fälttåget till Norge 1718—19, hattarnas krig 1741—43 och pommerska kriget 1757—61. I Gustav III:s ryska krig deltog regementet i slaget vid Parkuinmäki 1789 och under kriget 1808—09 bl.a. i striderna vid Oravais och Koljonvirta 1808. Det upplöstes 1810. (C-B.J. Petander, Kungl. Ö., Svensk-österbottniska samfundets skrifter, 9 bd, 1973—78)


Uppslagsverket Finland (1985).