Österbottniska stambanan


Österbottniska stambanan, en av huvudbanorna i rikets järnvägsnät, förbinder Hfrs med Torneå, längd 812 km. Ö. byggdes i flera etapper under senare hälften av 1800-t., till Tavastehus som Tavastehusbanan (invigd 1862, jfr järnvägar), Tavastehus—Tfrs (invigd 1876), Tfrs—Haapamäki—Seinäjoki (invigd 1883, ny sträckning över Parkano 1971), Seinäjoki—Uleåborg (invigd 1886) och Uleåborg—Torneå (invigd 1903). Ö. är tvåspårig till Tfrs och sedan 1983 elektrifierad fram till Uleåborg.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Skenläggningen å Wasa jernwäg i Mellersta Österbotten 1882.
Österbottniska jernvägen i Österbottniska Posten 1884.
Invigningen av Uleåborgsbanan i Österbottniska Posten 1886.
Den smalspåriga järnvägen av Erik Birck.
Från Vasa norrut till Uleåborg.
(Rev. 2018-11-05 .)