Ransoneringskort från 1947 med kryptiska symboler och siffror.
Ransoneringsbeslut från 1917 tillhandahölls av Gustav Strandberg.
(Inf. 2013-08-21, rev. 2013-08-21 .)


Läs mer:
Ransonering i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2013-008-21, rev. 2013-08-21 .)