Samfundet Finland—Sovjetunionen

Samfundet
Finland—Sovjetunionen (SFS, Suomi—Neuvostoliitto—Seura, SNS) grundades hösten 1944 i Hfrs för att främja vänskapen mellan Finland och Sovjetunionen samt det kulturella och ekonomiska samarbetet mellan de båda staterna. Samfundet är i dag en av landets största och mest ansedda medborgarorganisationer med ca 120 000 medlemmar, fördelade på 580 lokalavdelningar (1982). Lokalavdelningarna är sammanslutna i 10 krets- och 14 distriktsorganisationer; kollektivanslutna medlemmar är ca tvåtusen organisationer och företag. Samfundet arrangerar årligen ca 15 000 offentliga sammankomster som besöks av omkring en miljon människor. Det utger tidskrifterna Kontakt (sedan 1945) och Maailma ja Me (sedan 1968) i samarbete med Samfundet Sovjetunionen—Finland samt medlemstidningen Seuratieto (sedan 1968). Leninmuseet i Tfrs, Sovjetinstitutet i Hfrs och den finländsk-sovjetiska handelskammaren har tillkommit på samfundets initiativ. Detsamma gäller vänortsverksamheten, som 1982 berörde 50 kommuner i vartdera landet. Samfundet har vidare gjort en betydande insats för att främja undervisningen i ryska i Finland och för att sprida kännedom om Finland i Sovjetunionen.Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
50 år Samfundet Finland-Sovjetunionen, Nykarleby avdelning r.f. 1944—1974—1994.
(Inf. 2005-11-17.)