Sandnäs


Sandnäs, glasbruk i Munsala verkade 1848—90; tillverkade vitt hushållsglas, fönsterglas och buteljer.


Uppslagsverket Finland (1985).*          *          *Glasbruket fanns i grannkommunen Munsala, så nu är vi lite bredvid huvudspåret, men en del Nykarlebybor har ägt det, så det tas med i alla fall.

Nykarleby museums samlingar finns föremål tillverkade vid bruket, bland annat en ”kluckflaska” och möjligen en ”fyllhund”.


Det är något lurt med årtalet 1848, eftersom det i Finland framställdt i teckningar från år 1845 står om Munsala att ”ett glasbruk är här nyligen anlagdt”. Alternativt har det funnits ett glasbruk som jag inte känner till.

Dateringsproblemet kam vara löst; man inledde verksamheten och fick först efter en tid de nödvändiga tillstånden alternativt att man införskaffade mark och efter några år inledde verksamheten.


Ägarlängd under arbete

1847 Bokhållare J. P. Enqvist
1849 Handlanden V. Granberg och jägmästare Grenman
185? Fabrikör Rechardt
1860 A. von Fieandt
  Bokhållare Enqvist
1866? Apotekare Nils Malmberg, Serlachius och Hohenthal
  Hyttmästar Keith
  Rikssvensken J. Brundin/Brundin, arrendator rikssvensken hemmansägaren Ramstedt
  Rikssvensken Johansson
1890 Sista arbetsåret
1894 Ramstedt.
J. Basilier. Hyttan brann.


År grundlade ett glasbruk på Sandnäs. Tillverkningen skulle främst specialiseras på fönsterglas och flaskor, men det visade sig snart att bruket icke förmådde ge sin ägare den tänkta vinsten. Redan blev bokhållaren Enqvist tvungen att sälja sin industri, som då inlöstes av , men dessa avyttrade snart bruket till , vilken en tid höll bl. a. 8 mästare och 14 arbetare, däribland 7 utlänningar. Bruket bytte ännu en gång ägare, nu till år , innan b ånyo övertog detsamma, som han sedan skötte till sin död på Mariedahl.

Efter grundarens död blev det igen många ägandeskiften visavi Sandnäs glasbruk. Vi har fått uppgifter om att en [ägt bruket varpå det övertogs av svensken J. Brundén (event. Bryndén). Efter en eldsvåda 1887 minskades driften småningom och låg praktiskt taget helt ned då en ny eldsvåda vintern 1889 totalt bröt all verksamhet på Sandnäs. Ägare var då hemmansägare Ramstedt från Sverge. Nu såldes de icke eldhärjade byggnaderna på auktion. Om vi inte är felunderrättade nedbrann den s. k. ”hyttan” vid branden 1890.

 

 
*          *          *

 

Fönsterglasbiart fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.
Fönsterglasbitar fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.
(Inf. 2009-04-26.)


*          *          *
Af Sandnäs glasbruks
nya tillverkning finnes väl arbetadt Fön-
sterglas till salu, af alla dimensioner, äf-
vensom hålglas, flaskor, burkar och mjölk-
bunkar, från mindre till större sorter.
     Munsala Sandnäs bruk i Oktober
1 879
J. M. Basilier.

 

Vasabladet nr 89 den 8 november 1879 på Historiska tidningsbiblioteket.
(Inf. 2011-03-02.)Fönsterglasbiart fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.

Fönsterglas
och
Buteljer!
vid
Sandnäs Glasbruk
finnes af ny tillverkning utomor-
dentligt vackert och lättskuret fönster-
glas, samt vackra och välgjorda bu-
teljer. Vid partiköp lemnas rabatt.
Sandnäs Bruk i Oktober 1885
Joh. Brundeen.


Österbottniska Posten, 5 november 1885, nr 45, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-04.) 


*          *          *

 


Vasa stads sommarkoloni på Sandnäs i Vexala. Förstoring.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Nu är den ju bortriven, men jag tycker att det passar bättre med ett foto från 1960 än de färgbilder jag tog av byggnaden innan den revs

 


Kolonin stod färdig 1951 och 2001 var den sista kolonisommaren. När vi besökte området den 16 juli 2005 var det igenbommat, igenvuxet och obefolkat. Förstoring.

Foto: F.L.
(Inf. 2015-01-27.)


*          *          *

Glassigt glasbruk i Vexala öppnar för hyresgäster

Publicerad 28 december 2011 kl. 20:24. Senast ändrad 28 december 2011 kl. 20:29

NYKARLEBY. Nu är Glasbrukets två första lyxvillor i Vexala fixa och färdiga för hyresgäster.

Sängarna är bäddade, rummen stilfullt möblerade och köket fullt utrustat för att leva ett lyxigt villaliv på sandstranden där Sandnäs glasbruk inledde sin verksamhet i oktober år 1848.

Det var fönsterglas som i tiden skulle hålla glasbruket på fötter. Mycket av den varan återfinns i de bägge villorna, vars fasader mot Monäs sund i stort sett består av glas, från golv till tak.


Britt Sund. Österbottens Tidnings webbupplaga.
(Inf. 2011-12-28.)*          *          *
Champagneglaset tillverkat vid Sandnäs i mitten på 1800-talet finns i Finlands nationalmuseums samlingar.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2015-03-02.)


*          *          *Fönsterglasbiart fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.
Förstoring.


Fönsterglasbiart fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.
Sandnäsflaskor bjöds ut på huuto.net i oktober 2021.


(Inf. 2021-11-20.)


Läs mer:
Glasbruket i Lagman Christian Sundius i Munsala. Hans härstamning och efterkommande av Woldemar Backman.
Frans Gleisner var född vid Sandnäs.
Vexala by - förr och nu nr 5:
- Glasbruket. Sandnäs glasbruk 1847 – 1894 av Anneli Mariedahl och Gunnar Skrifvars
- Glasbruket. Glasbruksarbetarnas vardag av Tora Sundqvist
- Glasbruket. Sandnäs glasbruk i Munsala ur Alfred Huldéns samlingar.
Åminne gård.
Auktionsanons 1852.
Glasbruket försäljes eller utarrenderas. 1861
Annonser i september 1884.
Annonser i november 1884.
Adressebog. 1894
Glasbruket till salu. 1894
Minnen. Något om Sandnäs glasbruk och en resa. 1936
Sommaridyll av Bert 1952.

I Svenska Österbottens historia del IV på sid. 377 finns en målning av Hilda Olson av glasbruket.
(Inf. 2003-12-18, rev. 2024-04-21 .)