Sång- och musikfester


sång- och musikfester anordnas sedan slutet av 1800-t. i Finland, närmast efter estnisk förebild, vanligen sommartid i det fria med körer, musikkårer och amatörorkestrar som deltagare. Den första s. som omfattade hela landet hölls 1881 i Jyväskylä av Kansanvalistusseura; den första finlandssvenska s. hölls 1891 i Ekenäs (jfr Svenska folkskolans vänner). Riksomfattande s. arrangeras numera av bl.a. Sulasol, Suomen työväen musiikkiliitto, kyrkomusikorganisationerna, organisationerna inom ungdomsrörelsen och Finlands svenska sång- och musikförbund i samarbete med Finlands svenska manssångarförbund. S. anordnas även på regional och lokal nivå. (O. Andersson, Finlandssvenska musikfester under 50 år, 1947; I.-L. Särkkä, Laulu- ja soittojuhlat Suomessa autonomian aikana v. 1881-1917, 1973; Klinga visa, sjung fiol. Finlands svenska sång- och musikförbund 1929-79, 1983; K. Smeds-T. Mäkinen, Kaiu, kaiu, lauluni. Laulu- ja soittojuhlien historia, 1984)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Sång- och musikfesten i Nykarleby 1914 av Otto Andersson.
Sångfesten 1919 i Österbottniska Posten.
Ungdoms- och sångfesten vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 7-8.7.1923 av Mats Björkstrand 2023.
Nykarleby i Ungdoms- o. sångfesten vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 25—28 juni 1926.
Sångfesten vid Kristliga folkhögskolan 7—8. 7. 1934.
Sångfesten vid Kuddnäs 1.7.1945.
Sångfestmärken.
Nykarleby manskör har deltagit i sångfester.
Innehållsförteckning till Sång och musik.
(Rev. 2024-05-27 . )