Sexmän


sexmän eller rotemästare, personer, som av sockenstämman (jfr kommunal självstyrelse, del 2, sid. 92) utsågs att ansvara för vissa kyrkliga angelägenheter och för ordningen inom församlingen.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Alla förekomster av sexman och sexmän.
(Rev. 2023-03-26 .)