Sexmän


sexmän eller rotemästare, personer, som av sockenstämman (jfr kommunal självstyrelse, del 2, sid. 92) utsågs att ansvara för vissa kyrkliga angelägenheter och för ordningen inom församlingen.


Uppslagsverket Finland (1985).