Genealogia Sursilliana
Genealogia Sursilliana, utredning om umeåbonden Erik Ångermans eller Sursills efterkommande. Biskop J. Terserus planerade på 1600-t. en historiskt-geografisk skildring av Österbotten. Det av honom insamlade genealogiska materialet, av vilket framgick de österbottniska prästernas komplicerade släktskapsförhållanden och deras härstamning från den i början av 1500-t. avlidne Ångerman, bearbetades och utökades senare av flera österbottniska prästmän (bl.a. Martin och Gabriel Peitzius, Petter Niklas Mathesius, Jakob Falander, Johan Westzynthius, Karl Rein, E.J. Frosterus och Nils Lagus) innan det 1850 utgavs under titeln G. av E.R. Alcenius, kyrkoherde i Lappfjärd. Verket (andra faksimilutgåvan utk. 1960) omfattar 14 generationer ättlingar till Ångerman och berör omkr. 400 släkter. År 1971 utgavs genom Kone-Säätiös försorg en finskspråkig reviderad sammanställning (red. E. Kojonen) under namnet Sursillin Suku. (S.-E. Åström, Ur G:s tillkomsthistoria. Hist. och litteraturhist. studier 27—28, 1952)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Hugo Erikssons antavla av Ethel Ekmark.
Ernst V. Knape nämner G. i Erik Falander.

Www.sursill.net.
(Rev. 2022-11-22 .)