Vasa län


Vasa län

— — —

Österbotten bildade 1634 ett eget landshövdingedöme, ursprungligen med residens i Uleåborg, från 1688 i Vasa; vid länsregleringen 1776 delades det i V. och Uleåborgs län. Till V. anslöts då n.ö. delen av övre Satakunta och n.v. delen av n. Tavastland. Dessa områden avskildes 1960 och blev en del av Mellersta Finlands län, som bildades samma år. Från V. överfördes 1969 Virdois kommun till Tavastehus län. V. är ett tvåspråkigt län som traditionellt haft livliga internordiska kontakter över Kvarken. Primärnäringarna jord- och skogsbruk samt fiske spelar fortfarande en viktig roll; i mitten av 1980-t. fick ca 20 procent av befolkningen sin utkomst inom lantbruket med binäringar (inkl. pälsdjursskötsel). Inom näringslivet i övrigt dominerar de små och medelstora företagen, vilket är ett utmärkande drag för länet.

— — —Uppslagsverket Finland (1985). Vasa län ingick från 1/1 1998 till 31/12 2009 i Västra Finlands län tillsamans med f.d. Åbo och Björneborgs samt f.d. Mellersta Finlands län och de norra delarna av Tavastehus län. 1/1 2010 avskaffades länsindelningen.


Läs mer:
Förteckning över landshövdingar.