Vicehäradshövding


vicehäradshövding
, titel för person som avlagt juris kandidatexamen och fullgjort viss praktik i domsaga (numera alternativt vid rådstuvurätt). Titeln beviljas av respektive hovrätt på ansökan. V. kan förordnas till vikarie för häradshövding (jfr d.o.) och tingsdomare.Uppslagsverket Finland (1985)


Läs mer:
Ett flertal av stadens borgmästare har varit v.
Paul Werner Lybeck var v.
(Rev. 2017-02-11 )