Polisstationen stängs
för kaffepaus


Därmed kan fastslås att Nykarlebyborna är fogsamma, snälla och laglydiga. 170 olika brott anmäldes till polisen under fjolåret. 36 fyllerister togs till förvaring.

— Stadsborna är minoritet bland dem som har gjort sig skyldiga till brott. Det är mest genomresande och människor från grannkommunerna som höjer statistiken, säger polismästare Karl Kronqvist.

36 berusade togs om hand ifjol. Men halvårsresultatet för i år visar redan 29 omhändertagna. Av dem är en Nykarlebybo, men han har i gengäld tagits om hand flera gånger. Kronqvist säger att de breda gatorna har minskat trafikolyckorna. Undervisningen i skolorna har dessutom bidragit till säkerheten. Under fjolåret skadades ingen skolelev.

Under sommaren sitter polismästare Kronqvist ensam i polisstationen. När han på dagarna avlägsnar sig för frukost och kaffepaus måste han låsa dörren. Dejoureringen börjar klockan 15. Telefonerna kopplas om så den som behöver polishjälp får alltid hjälp per telefon. Tre konstaplar finns. [Stig Söderbacka, Alfons Dahlskog och Gunnar Nylund?]

Kronqvist är sekreterare i stiftelsen för Idrotts- och ungdomsgården.

— Det är det bästa som har hänt i Nykarleby. Gården, som blev klar för fyra år sedan är värd cirka 700.000 mark. Skulderna är bara 162.000 mark.

Kronqvist säger att stadens och landskommunens invånare under byggnadsarbetet visade stor givmildhet och uthållighet.

Arbetet har huvudsakligen gjorts genom talkoarbete och slantar fick man genom insamlingar.

En simhall är kanske nästa projekt när idrottsgården är betald. Under vinterns danser hade man i medeltal en publik på 900 personer. [Ej ännu förverkligad år 2012.]Mitt på dagen, när ingen konstapel har jourtjänst, låser polismästare Karl Kronqvist polisstationens dörr när han tar kaffepaus eller äter frukost.

Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll


Läs mer:
Polisstationen.
NY-TV.
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
(Inf. 2012-01-28, rev. 2012-01-30 .)