Ofog i Nykarleby   Sid  2
 

Förstörda planteringar
i Nykarleby


   
 — Ett ovanligt svårt år vad beträffar ofog och vandalism på stadens planteringar och anläggningar, säger stadsträdgårdsmästare Bror Sandström i Nykarleby. Han har redan hunnit göra åtta polisanmälningar om lika många fall av skadegörelse under våren och sommaren.Hur kan parksoffan från Stora bron ha hamnat nere på "Madagaskar", 700 m längre bort och nedanför dammen, undrar stadsträdgårdsmästare Bror Sandström som nu tröttnat på buslivet i stadens parker och planteringar.
    — Hur kan parksoffan från Stora bron ha hamnat nere på ”Madagaskar”, 700 m längre bort och nedanför dammen, undrar stadsträdgårdsmästare Bror Sandström som nu tröttnat på buslivet i stadens parker och planteringar.
(Foto: Ulf Smedberg)


    I så gott som samtliga fall riktar sig skadegörelsen mot stadens planteringar. Rabatter rivs upp, det cyklas och körs med mopeder över och i rabatter och parksoffor hamnar i älven. Härom dagen hittade en kanotist en soffa nedanför kraftverksdammen.
    — Vid Kuddnässtenen trampades trettio pelargoner sönder och vid högstadieskolan kördes rabatterna sönder med moped tidigare i sommar, säger Bror Sandström.
    Stadsträdgårdsmästaren och hans medhjälpare har år efter år gjort en uppskattad arbetsinsats för att försköna Nykarleby med planteringar och upplever det ganska bittert att se krafter som arbetar i motsatt riktning. Speciellt detta år har man haft fullt upp med nyplanteringar utan att tvingas ägna sig åt tidigare gjorda arbeten.
    Vid Norrtull har man 2 400 kvadratmeter nyplanteringar, vid Kovjokivägen 1 800, vid Juthbacka 1 600 och den nyanlagda Lundaparken likaså 1 600 kvadratmeter.
    — Det är kanske åter dags att poängtera — och speciellt meddela föräldrar — att deras barn inte får cykla i parkerna och givetvis inte heller åka moped. Det är också förbjudet att rasta hundar i parkerna.

    — Det är minsann inte roligt för oss som jobbar i parkerna att hela tiden gå på ”glidminor” i parker fulla med hundskit, säger Bror Sandström.
    Han poängterar ännu, beträffande planteringarna, att skadegörelse snabbt når betydande summor för de som blir ersättningsskyldiga.
    Ett ovanligt svårt år med skadegörelse, håller också nykarlebypolisen med om. Förutom skadegörelsen på planteringarna har man på polisens håll också haft en hel del annat att reda ut.
    I endel fall har polisen lyckats som till exempel en serie upprepade postlådssprängningar som av allt att döma i hämndsyfte riktats mot en av stadens tjänstemän [högstadierektor Helge Hedman]. En grupp högstadieelever greps för de illdåden. Uppklarat är också ett fall av fönsterkrossning.
    Förutom att en parksoffa åkte i älven senaste veckoslut stals en båttank vid Andra sjön där någon också gjorde ett misslyckat försök att bryta sig in i kiosken.
    Nykarlebypolisen misstänker att det i samtliga fall är ungdomar från orten som i avsaknad av vettigare aktiviteter gjort ofog.Ulf Smedberg, Vasabladet den 7 juli 1984.


*   *   *Det var inte en utan tre kanotister som hittade soffan:


Ann-Catrin Östman, ”Mia” Stenbäck ...

... och Fredrik Liljeström.Läs mer:
Madagaskar av Einar Hedström.
Artikeln aktualiserades av att jag råkade se en parksoffa på Storbropanoramat (500 kB).
Seglats med klappbrygga kan också räknas som ofog.
Redan år 1945 roade sig ungdomen med att kasta soffor i älven.
Intervju med Bror Sandström år 1961.
En del av kanoten.
Nya bänkar 2013.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-02, rev. 2020-10-06 .)